Matkaketjut liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Valli, Raisa
dc.contributor.author Rundell, Elina
dc.date.accessioned 2013-11-20T09:49:28Z
dc.date.available 2013-11-20T09:49:28Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11441
dc.description.abstract Eco-efficiency and a unified urban structure have been highlighted as important societal goals during the last years. This also increases the importance of a comprehensive transport system planning and management of travel and transport chains. As traffic becomes more rail based one is forced to rely on feeder traffic and park-and-ride solutions to a greater extent. This increases the demand of fluent and functioning trip chains. The objective of this thesis is to investigate if the trip chain approach will change the traffic system planning. The Helsinki region Transport System Plan is used as an example. The thesis is a literature review. The main part of the investigated literature consists of Nordic trip chain studies. According to the Nordic trip chain studies, a trip chain approach improves the competitiveness of public transport, accessibility and node functionality. The trip chain approach has highlighted the need to deepen the understanding of user needs and therefore new methods for data collection and transport modeling have been developed. The trip chain approach puts the transport system users and their needs in the center of the planning. The most critical factors of trip chaining are the chain speed, the fluency of the interchanges, disturbance sensitivity and the pedestrian and bicycle traffic conditions. The trip chain approach causes changes in transport system planning. Trip chain functionality and minimization of the travel demand requires sensibly located services and functions. It becomes more important to coordinate traffic and land use planning. Well integrated transport networks require high quality nodes and enough park-andride capacity. Functioning interchange points becomes more important. Improving the infrastructure for public transport, pedestrians and cyclists are key-measures from a trip chaining-point of view. The improvement of the cyclists' conditions is extended with measures to improve the bikes' prerequisites as part of a trip chain. A door-to-door perspective is highlighted in the information system. Thus, it is necessary to develop the information about disruptions and alternative connections. The maintenance and coordination between different actors should be developed in order to guarantee quality and safety during the entire trip chain. en
dc.description.abstract Liikennejärjestelmäsuunnittelun kokonaisuus sekä matka- ja kuljetusketjujen hallinta ovat saaneet viime vuosina yhä enemmän painoarvoa, kun yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja ekotehokkuus ovat nousseet yhteiskunnallisiksi tavoitteiksi. Liikennejärjestelmän raidepainotteisuuden vahvistumisen myötä joudutaan nojautumaan enenevässä määrin liityntäliikenteeseen, jolloin matkaketjujen sujuvuuden ja toimivuuden vaatimukset kasvavat. Tämän työn tavoitteena oli selvittää, muuttaako matkaketjuajattelu liikennejärjestelmäsuunnittelua. Esimerkkinä liikennejärjestelmäsuunnittelusta käytettiin Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelua (HLJ). Työ on kirjallisuustutkimus. Pääasiassa hyödynnettiin Pohjoismaissa tehtyjä matkaketjutarkasteluja. Pohjoismaissa matkaketjutarkasteluilla uskotaan voitavan parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä, esteettömyyttä ja solmukohtien toimivuutta. Matkaketjuajattelu on nostanut esiin tarpeen lisätä tietoa käyttäjien tarpeista ja sen takia on kehitetty kyselyjä ja uudenlaisia mallinnusmenetelmiä. Matkaketjuajattelu nostaa suunnittelun keskiöön liikennepalveluiden käyttäjät ja heidän tarpeensa. Matkaketjujen merkittävimmät kriittiset tekijät liittyvät ketjun nopeuteen, vaihtojen sujuvuuteen, ketjun häiriöherkkyyteen ja kevyen liikenteen edellytyksiin. Matkaketjuajattelu edellyttää muutoksia liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Matkaketjujen toimivuus ja liikennetarpeen minimointi vaativat järkevästi sijoitettuja palveluja ja toimintoja. Liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisen tärkeys kasvaa. Liikenneverkkojen jatkuvuus ja yhteensopivuus asettaa vaatimuksia korkealaatuisille solmukohdille ja riittäville liityntäpysäköintimahdollisuuksille. Solmukohtien ja vaihtopisteiden toiminnallisuus muuttuvat entistä tärkeämmäksi. Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn infrastruktuurin parantaminen ovat matkaketjun kannalta keskeisessä asemassa. Pyöräilyn edellytysten parantamistoimiin tulevat lisänä toimet, joilla pyöräilyn mahdollisuuksia matkaketjun osana lisätään. Matkaketjut korostavat informaatiojärjestelmässä ovelta ovelle -näkökulmaa. Siksi on tarpeen kehittää häiriötiedotusta ja vaihtoehtoisista ketjuista informointia. Kunnossapidon laatu ja koordinointi eri toimijoiden välillä vaativat kehittämistä ketjun tasaisen laadun ja liikkujan turvallisuuden varmistamiseksi. fi
dc.format.extent 80 s.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.title Matkaketjut liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnassa fi
dc.title Trip chains in the transport system planning process en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.department Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword matkaketju fi
dc.subject.keyword Helsingin seutu fi
dc.subject.keyword HLJ 2011 fi
dc.subject.keyword resekedja sv
dc.subject.keyword Helsingfors region sv
dc.subject.keyword HLJ 2011 sv
dc.subject.keyword trip chain en
dc.subject.keyword Helsinki region en
dc.subject.keyword HLJ 2011 en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201311207854
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Liikennetekniikka fi
dc.programme.mcode Yhd-7
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Luttinen, Tapio


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account