Kymmenen vuotta vastavirtaan - Miksi järjestää ilmaisfestivaaleja?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kivenmaa, Aapo
dc.date.accessioned 2013-11-20T09:36:57Z
dc.date.available 2013-11-20T09:36:57Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11438
dc.description.abstract Kymmenen vuotta Vastavirtaan on tutkimus festivaaleista, erityisesti ilmaisfestivaaleista ja niiden järjestäjistä ja järjestämisen taustalla piilevistä syistä. Tutkimuksen idea syntyi kun kesällä 2012 teimme ystäväni kanssa dokumentin järjestämästämme Vastavirtarock –festivaalista. Dokumentin käsikirjoituksen teon yhteydessä heräsi useita kysymyksiä ilmaisfestivaalien järjestämisestä ja tällä tutkimuksella pyrin ainakin osittain vastaamaan kysymyksiin, päällimmäisen kysymyksen ollessa ”Miksi järjestää ilmaisfestivaaleja?” Työni alussa keskitytään lähdekirjallisuuden varassa lähinnä itse festivaaleihin käsitteenä, koska ennen haastatteluja ja itse ilmaisfestivaaleja käsitellessä perehdytään itse festivaalien olemukseen, erityyppisiin järjestäjiin ja tahoihin jotka festivaaleja järjestävät ja miten. Lisäksi tehdään katsaus festivaalien olemukseen ja ytimeen sekä siihen miksi festivaaleja ylipäätään on olemassa ja mitä festivaalit ihmisille merkitsevät. Tutkimuksen aiheena ovat nimenomaan rockfestivaalien järjestäjät, näin ollen työssä käsitellään erityisesti rockfestivaalien ydintä, merkitystä ja rockfestivaalia tuotteena. Festivaalit ja etenkin rockfestivaalit luovan talouden kentällä muodostavat erikoisen ilmiön, jonka keskiössä on aineettomaan hyödykkeeseen perustuva vetovoima, joka sitten ihmisten ja organisaation avulla ja tuotannolla muutetaan elämystuotteeksi, jota ihmisten on mahdollista kuluttaa. On pitkälti tuotantokoneiston ja organisaation tavoitteista, toimintamalleista ja motiiveista kiinni, halutaanko festivaalilla tuottaa taloudellista hyötyä ja voittoa, onko kyseessä yhteiskunnan tar-joama julkishyödyke vai onko kyseessä oman itsensä toteuttaminen vapaaehtoisesti ja samalla mahdollisen yhteisen hyvän luominen. Työni varsinainen lähdeaineisto on kerätty haastattelemalla kolmen eri Satakuntalaisen ilmaisfestivaalin järjestäjiä. Haastatteluaineiston perusteella olen pyrkinyt luomaan kokonaiskuvan siitä miksi ja minkä syiden vuoksi ihmiset haluavat järjestää ilmaisfestivaaleja vailla minkäänlaista korvausta. Haastattelujen vastaukset olen pyrkinyt jakamaan loogisiin teemoihin ja analysoimaan vastauksia sopivaksi katsomani kirjallisuuden kautta. Haastateltavien vastaukset olivat suurelta osin lähes identtisiä. Tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä pystytään mahdollisesti käyttämään myös muuta vastaavanlaista vapaaehtoistoimintaa tutkittaessa. Kymmenen vuotta Vastavirtaan – tutkimukseen liittyy erottamattomana osana myös samanniminen dokumentti, koska idea tutkimukseen lähti dokumentin teosta ja tutkimuksen tekijä kertoo dokumentissa omia näkemyksiään samoista asioista kuin mitä tutkimukseen haastateltaviltakin kysyttiin. Dokumentti .mov -formaatissa fyysisen tutkimuksen takasivulla. Dokumentti katsottavissa myös Internetistä osoitteesta: www.vimeo.com/54952245 fi
dc.format.extent 51
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart Kymmenen vuotta Vastavirtaan -dokumentti http://vimeo.com/54952245
dc.subject.other Management en
dc.title Kymmenen vuotta vastavirtaan - Miksi järjestää ilmaisfestivaaleja? fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword Festivaalit fi
dc.subject.keyword ilmaisfestivaali fi
dc.subject.keyword non-profit fi
dc.subject.keyword voittoa tavoittelematon fi
dc.subject.keyword elämystuote fi
dc.subject.keyword vapaaehtoistyö fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201310247740
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Rajanti, Taina
dc.programme Master's Degree Programme in Creative Business Management en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse