Ajatusten yhteistyö: Taiteellinen projekti sanojen, kuvien ja maalasten tuottamisesta Aalto-yliopiston väen kanssa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ijäs, Mikko
dc.contributor.author Kärkkäinen, Janne
dc.date.accessioned 2013-11-20T09:32:22Z
dc.date.available 2013-11-20T09:32:22Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11422
dc.description.abstract Taiteellisessa työssäni taidemaalarina olen tehnyt maalauksia yksin ideasta toteutukseen asti. Yksin tekemiseen turhautuneena ja sen kyseenalaistaakseni otin opinnäytteessäni haasteeksi muokata omaa taiteellista työskentelyäni suuntaan, joka mahdollistaisi taiteen nimissä tapahtuvaa toimintaa myös muiden kanssa. Taiteen nimissä haastattelin Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun opiskelijoita ja henkilökuntaa pyytäen heitä kuvittelemaan ja kuvailemaan minulle sellaista maalausta, jonka he haluaisivat nähdä. Maalauskuvailujen perusteella olen tuottanut kuvia tietokoneen kuvankäsittelyohjelmalla ja näistä maalauksia öljyväreillä. Toisen kohtaamista ja omaa merkitystäni teoksissa olen käsitellyt psykoanalyysiin perustuvan kirjallisuuden avulla. Opinnäytteeni alussa oletin leikkimielisesti ja ennakkoluuloisesti Taideteollisen korkeakoulun, Teknillisen korkeakoulun ja Kauppakorkeakoulun väen olevan jollain tapaa erilaisia keskenään ja näin ollen antavan myös erilaisia vastauksia maalauksen kuvittelussa. Taideteollisessa korkeakoulussa esiintyi ainoana kuvauksia, jotka sisälsivät alastomuutta ja Aalto-yliopisto kriittisyyttä. Teknillisessä korkeakoulussa maalausta pohdittiin vertauskuvallisesti. Erona muihin korkeakouluihin mainittiin teknillisessä korkeakoulussa opiskelu raskaaksi. Opiskelun raskautta maalauksen tulisi myös kuvallisesti ilmaista. Kauppakorkeakoulussa puolestaan oli ennakkoluuloistani poiketen nykytalouden kriittistä pohdintaa, jota ei esiintynyt muissa korkeakouluissa. Haastatteluissa huomasin mielikuvien sanallistamisen onnistuvan niin taiteen, tekniikan kuin kaupan väeltä. Tärkeänä havaintona tutkimuksessani pidän taiteen väen lisäksi myös kaupan ja tekniikan väen halukkuutta osallistua ennakkoluulottomasti taiteen nimissä tapahtuvaan toimintaan. Opinnäytteeni myötä olen huomannut taiteen nimissä toimimisen keinoksi kytkeytyä muihin ihmisiin ja sitä kautta kohtaavani ajatuksia, joita en olisi itse löytänyt. fi
dc.format.extent 111
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Ajatusten yhteistyö: Taiteellinen projekti sanojen, kuvien ja maalasten tuottamisesta Aalto-yliopiston väen kanssa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword maalaustaide fi
dc.subject.keyword yhteistyö fi
dc.subject.keyword haastattelu fi
dc.subject.keyword psykoanalyysi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308107515
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Pohjakallio, Pirkko
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account