Kulttuuriaktivismi ja yhteisötaiteellisen toiminnan rakentuminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Oikarinen-Jabai, Helena
dc.contributor.author Shcherbinin, Maria
dc.date.accessioned 2013-11-20T09:13:46Z
dc.date.available 2013-11-20T09:13:46Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11418
dc.description.abstract Tämän opinnäytteen tavoitteena on tarkastella kahta kulttuuriaktivismiin perustuvaa Tamperelaista luovaa yhteisöä, Sirkus Supinaa ja Värien Helmikuuta. Tutkimuksessa analysoidaan tarkastelun kohteena olevien yhteisöjen toimintarakenteita peilaamalla niitä Niklas Luhmannin luomaan, ja Yrjö Engeströmin edelleenkehittämään toimintateoriaan. Analyysin tuloksia sovelletaan Sirkus Supinan toiminnan kehittämiseen. Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa kuvaillaan kulttuuriaktivismia ilmiönä, pohditaan yhteisöjen merkitystä sekä avataan toimintateorian käyttöä toiminnan analyysin apuna. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa tarkastellaan kenttäjaksolla syntynyttä aineisoa toimintateorian periaatteisiin nojaten. Lopuksi tutkimuksen aikana kerätyn ja analysoidun empiirisen materiaalin avulla kootaan yhteen asioita, joita tulisi ottaa huomioon yhteisötaidehankkeita suunniteltaesssa sekä kehitetään Sirkus Supinan toimintaa. fi
dc.format.extent 83
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Kulttuuriaktivismi ja yhteisötaiteellisen toiminnan rakentuminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword Luovat yhteisöt fi
dc.subject.keyword yhteisötaide fi
dc.subject.keyword kulttuuriaktivismi fi
dc.subject.keyword toimintateoria fi
dc.subject.keyword taidetyöpaja fi
dc.subject.keyword sirkus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308107511
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Oikarinen-Jabai, Helena
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account