ELOKUVAOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET TAITEEN PERUSOPETUKSESSA – HAHMOTELMA LÄHTÖKOHDISTA

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lundgren, Tapani
dc.contributor.author Ruuskanen, Roi
dc.date.accessioned 2013-11-20T09:13:29Z
dc.date.available 2013-11-20T09:13:29Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11416
dc.description.abstract Tutkin opinnäytetyössäni lasten ja nuorten pitkäkestoisen elokuvaopetuksen sisältöjä ja lähtökohtia. Mitä tekijöitä tulisi ottaa huomioon pitkäkestoisen elokuvaopetuksen suunnittelussa?Taiteen perusopetuksen järjestelmä on keskeinen lasten ja nuorten taidekasvatuksen elin Suomessa. Sen piirissä ei kuitenkaan ole elokuvaa itsenäisenä opetusalueena, vaan elokuva on osa muita opetuskokonaisuuksia. Tanskalainen oppilaitos Station Next toteuttaa lasten ja nuorten elokuvaopetusta pitkäkestoisesti. Station Nextin opetus perustuu ammattimaiseen elokuvatuotantoon ja sen toimintamalleihin. Vertaan tutkimuksessa taiteen perusopetuksen ja Station Nextin opetuksen elokuvasisältöjä systemaattisen analyysin avulla. Selvityksessä tarkastellaan ja verrataan lasten ja nuorten elokuvaopetuksen sisältöjä, tavoitteita, toimintatapoja, ympäristöjä ja laajuuksia. Laadulliselle tutkimukselle ominaisesti keskeinen osa tutkimusta on oma taustani elokuvan ja elokuvaopetuksen parissa. Esittelen myös elokuvaopetuksen historiaa Suomessa. Keskeisimpiä tutkimusaineistosta nousseita teemoja olivat taiteenalakeskeisyys, monitaiteisuus, taiteenalakohtainen opiskeluympäristö, oppimiskäsitys ja opetuksen laajuus. fi
dc.description.abstract The subject of my thesis is long term film education for children and youth. What should be acknowledged when long term film education for children is being planned. The finnish ministry of education has set the basis’ for art education that happens outside school. This system doesn’t include film as main subject, but only as subcategory of other forms of art. In Denmark there is a children’s film school that gives long term film education. The school is called Station Next and it’s pedagogy is based on professional film production. In my study I compare these two educational environments through systematic analysis. I research the contents, aims, approaches, environments and duration of these different educational systems. As a part of qualitative study, I also present my own history in film and film education and the history of film education in Finland. The most important themes that came across in the study were art form specific art education, art form specific study environment and the duration of education. en
dc.format.extent 76
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title ELOKUVAOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET TAITEEN PERUSOPETUKSESSA – HAHMOTELMA LÄHTÖKOHDISTA fi
dc.title Curriculum basis for children’s long term film education in Finland - Outline of a starting point en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword Elokuvaopetus fi
dc.subject.keyword elokuvakasvatus fi
dc.subject.keyword mediakasvatus fi
dc.subject.keyword taiteen perusopetus fi
dc.subject.keyword opetussuunnitelma fi
dc.subject.keyword opetussuunnitelmien perusteet fi
dc.subject.keyword film education en
dc.subject.keyword teaching film en
dc.subject.keyword media education en
dc.subject.keyword curriculum en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308107509
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Pohjakallio, Pirkko
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse