Kenttäpalvelua - Saapuvan matkustajan lentokenttäpalvelun kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Jaatinen, Maria
dc.date.accessioned 2013-11-20T09:12:56Z
dc.date.available 2013-11-20T09:12:56Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11412
dc.description.abstract Opinnäytetyössä tehtiin selvitys palvelun kulusta Helsinki-Vantaan lentokentällä saapuvan matkustajan näkökulmasta ja kartoitettiin muilla kansainvälisillä lentokentillä tarjottavia palveluita. Työssä tutkittiin saapuvien matkustajien tarpeita lentokenttäpalvelun suhteen ja kartoitettiin palvelun puutteita ja ongelmia. Aineistonkeruu painottui käyttäjätutkimukseen, jota tehtiin tarkkailemalla ja kyselyn sekä lyhyiden haastattelujen avulla. Kerätyn tiedon avulla määriteltiin palvelun ongelmakohdat ja käyttäjien erityistarpeet. Näiden pohjalta ideoitiin, miten palvelua voitaisiin kehittää. Keskeisin tulos on ohjeenomainen selostus siitä, minkälaisia tekijöitä lentokenttäpalvelun suunnittelussa tulisi ottaa huomioon, jotta se olisi käyttäjän näkökulmasta johdonmukainen ja selkeä. Ohjeessa käsiteltäviä teemoja ovat ilme ja sisustus, opasteet sekä tilankäytön ohjaaminen. Olennaisimpia päätelmiä ovat, että lentoaseman ilme saadaan pidettyä selkeänä ja johdonmukaisena, kun suunniteltujen sisustusratkaisujen ylläpitoon sitoudutaan ja uudistuksia tehdään brändilähtöisesti ja vanhaa ilmettä kunnioittaen. Opasteet voidaan tehdä helpommin luettaviksi jäsentämällä esitettävä tieto eri luokkiin, jolloin matkustaja voi rajata tarkastelun vain häntä koskevan tietoluokan sisään. Tilankäyttöä taas on helpompi suunnitella tarkoituksenmukaisesti, kun suunnittelija tiedostaa kunkin alueen roolit ja huomioi käyttäjien tarpeet näiden sijoittelussa. Käyttäjiä voidaan myös ohjata halutunlaiseen tilankäyttöön rajaamalla esimerkiksi kulkuväylät ja oleskelualueet ympäristöstä. fi
dc.format.extent 62
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Design en
dc.title Kenttäpalvelua - Saapuvan matkustajan lentokenttäpalvelun kehittäminen fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword lentokenttä fi
dc.subject.keyword palvelumuotoilu fi
dc.subject.keyword käyttäjätutkimus fi
dc.subject.keyword tilankäyttö fi
dc.subject.keyword opasteet fi
dc.subject.keyword julkisen tilan sisustus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201307067175
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Puintila, Simo
dc.programme Degree Programme in Industrial and Strategic Design en
dc.programme Teollisen muotoilun koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account