Learning Centre

Palvelun hallinta palvelinkeskeisessä ympäristössä käyttäen virtualisointia

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Niemi, Tapio; FT
dc.contributor.author Kommeri, Jukka
dc.date.accessioned 2011-12-08T10:01:03Z
dc.date.available 2011-12-08T10:01:03Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1140
dc.description.abstract Tämän diplomityön tarkoitus on tutkia virtualisoinnin käyttöä palvelin-pohjaisen laskennan palveluissa. Tutkimuksen tuloksia hyödynnettiin luotaessa prototyyppiä TEKES-rahoitteiseen NETGATE-2 tutkimusprojektiin. Prototyyppi automatisoi etäkoneiden asentamista ja mahdollistaa keskitetysti ylläpidettyjen palvelujen jakelun. Erilaisten palveluiden asentaminen ja konfigurointi edellyttää paljon työtä ja tietämystä. Usein tämä työ on toisteista, kun samaa palvelua asennetaan useaan kohteeseen ja useaan otteeseen. Isossa organisaatiossa toisteisuudesta voi syntyä suurikin kustannuserä. Pienemmissä organisaatioissa eivät resurssit puolestaan aina riitä omaan ylläpitoon tai työtä tekemään valitulla ei välttämättä ole sopivaa koulutusta. Tästä on todennäköisesti seurauksena turvaton ja epäluotettava järjestelmä. Molemmissa tapauksissa olisi hyödyllistä voida käyttää keskitettyä palvelua joko omalta tai ulkopuoliselta ylläpidolta. Ratkaisimme ongelman kehittämällä järjestelmän, joka jakaa keskitetysti hallittuja palveluita. Tämä on toteutettu sulkemalla palvelut ja niiden käyttöjärjestelmät siirrettäviin järjestelmälevykuviin. Levykuvia voidaan ajaa virtualisointi-alustan päällä virtuaalikoneina. Keskitetysti luotuja ja ylläpidettyjä levykuvia voidaan uudelleen käyttää monessa kohteessa. Virtualisoinnilla tarjotaan levykuvissa oleville käyttöjärjestelmille vakio-alusta, jolla toimia ja näin taata toimivuus. Prototyyppi käyttää Xen-virtualisointia ja Debianin pakettienhallintajärjestelmää virtuaalikonekokoelman hallintaan ja jakamiseen etäkoneisiin. Järjestelmä mahdollistaa peruskäyttöjärjestelmän, virtualisointityökalujen ja automatisoidun päivtysjärjestelmän etäasennuksen. Prototyyppimme tekee suurten järjestelmien asentamisen ja hallinnan kevyemmäksi kuin perinteiset menetelmät. Järjestelmää on testattu useassa kohteessa kuten CERN:in kirjastossa. Debianin paketinhallintajärjestelmä on osoittautunut helpoksi tavaksi käynnistää virtualisoituja palveluita ja Xen on puolestaan ollut tehokas virtualisointialusta. fi
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to study the use of virtualization in server-based computing services. The results of this study were used to produce a prototype for the Finnish National Technology Agency (TEKES) funded NETGATE 2 research project. The prototype makes the installation of remote machines automatic and provides a way to distribute centrally managed services. The installation and configuration of different services need a lot of work and knowledge. Many times this is repetitive as the services need to be installed in several locations and repeatedly. In a large organization this forms a significant expense. On the other hand small organizations cannot always afford an administrator and the administrating work falls to the person most capable. This results in insecure and unreliable installations. For these companies it would be beneficial to have the services ready to use without any expertise in the matter. We solved the above problem by creating a system to distribute centrally managed services. This was done by enclosing generic services with their operating systems into transportable system images. These images can then be run on top of a virtualization platform as virtual machines. Images can be centrally created and maintained and then reused in various locations. Virtualization provides the images with a standard platform on which they can be placed. The prototype uses the Xen virtualization and the Debian package management system to manage a collection of virtual machine images and distribute them according to the needs of the remote machines. The system gives the tools for automated deployment of the base operating system and virtualization tools over Internet. It also contains the tools for automated updates. In addition the system decreases the amount of administrative work and removes the need for expertise from the remote location. Our prototype makes installation and management of large systems possible with less work than conventional systems. The system has been tested in several locations such the CERN library. The Debian package management system has proven to be an easy way to start up virtualized services and Xen has been good choice for the virtualization. en
dc.format.extent x, 71
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.subject.other Computer science en
dc.title Palvelun hallinta palvelinkeskeisessä ympäristössä käyttäen virtualisointia fi
dc.title System management in server based computing with virtualization en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword SBC en
dc.subject.keyword virtualization en
dc.subject.keyword Xen en
dc.subject.keyword LTSP en
dc.subject.keyword SBC fi
dc.subject.keyword virtualisointi fi
dc.subject.keyword Xen fi
dc.subject.keyword LTSP fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-012953
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Networking Technology en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Ott, Jörg; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutus-/tutkinto-ohjelma fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_11374
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 38480
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse