Jaetussa tilassa, Tutkielma taiteellisesta yhteistyöstä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Lintunen, Aino
dc.date.accessioned 2013-11-20T07:57:08Z
dc.date.available 2013-11-20T07:57:08Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11395
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee taiteellista yhteistyötä haastatteluaineiston pohjalta sekä teoriaan nojaten. Hermeneuttisella tutkimusotteella tutkielman tekijä pyrkii syventämään ymmärrystä aiheesta. Tekijä on haastatellut taiteilijapari Janne Nabbia ja Maria Teeriä, joiden työskentelyä ja taiteellista prosessia tutkielma tarkastelee. Tutkielmassa avataan Brent Wilsonin käsitettä other-than sekä sovelletaan Mika Hannulan ajatusta kolmannesta tilastataiteellisen yhteistyön hahmottamiseksi. Taiteellista yhteistyötä tarkastellaan kahden aineistosta nousseen teeman, jakamisen ja reagoinnin, kautta. Jakaminen on keskeinen osa yhteistyön käytäntöä sekä tasavertaisen tekijäsuhteen edellytys. Wilsonin other-than kuvaa tekijyyden jakautumista yhteistyön tuloksessa. Other-than-taide puhuu omaa kieltään, eikä teos siten muodostu kahden tekijänsä summaksi, vaan pikemminkin uudeksi kokonaisuudeksi. Yhteistyön prosessiin kuuluu kiinteästi reagointi, joka viittaa paitsi osapuolten keskinäiseen, myös osapuolten ja syntyvän teoksen väliseen vuorovaikutukseen. Reagoinnin lähtökohdaksi tekijä tuo Hannulan ajatuksen kohtaamisesta kolmantena tilana, jossa toiseen suhtautuminen on rehellisesti avointa sitä kautta, että osapuolet luopuvat tarpeesta ymmärtää toista. Tutkielma osoittaa esimerkin kautta, kuinka taiteellinen yhteistyö voi toimia sekäsyventää ajatusta yhteistyöstä esiteltyjen käsitteiden avulla. Tekijä pohtii tradition merkitystä suhteessa näkemykseen taiteesta yksityisenä kokemisena ja tekemisenä. Pohdinta laajenee koskemaan myös yhteistyötä kuvataidekasvatuksessa, sekä kyseenalaistamaan kulttuuria, jossa yksilöllisyyttä korostetaan. fi
dc.format.extent 33
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Jaetussa tilassa, Tutkielma taiteellisesta yhteistyöstä fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword taideduo fi
dc.subject.keyword taiteellinen yhteistyö fi
dc.subject.keyword haastattelu fi
dc.subject.keyword kohtaaminen fi
dc.subject.keyword jakaminen fi
dc.subject.keyword reagointi fi
dc.subject.keyword traditio fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308107496
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Haveri, Minna
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse