Kerro, kerro, kuvastin: Kuusi kuvaa katsomisesta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tervahartiala, Marika
dc.contributor.author Savtchenko, Julia
dc.date.accessioned 2013-11-20T07:32:38Z
dc.date.available 2013-11-20T07:32:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11391
dc.description.abstract Tutkielmassani tarkastelen satukirjojen kuvituksia ja niiden välittämiä kulttuurisia merkityksiä. Tutkimusaineistona on kuusi eri kuvittajien tekemää kuvituskuvaa Lumikki-sadusta sekä kuviin liittyvät tekstit. Kaikki kuvitukset kuvaavat hetkeä, jona kuningatar, Lumikin äitipuoli, katsoo taikapeiliinsä. Aineiston kuvat ovat ikonisia kuvia satukuvitusten jatkumossa. Tutkimusaihe liittyy visuaaliseen kulttuuriin ja sen välittämiin merkityksiin. Tarkastelun taustakäsityksenä on, ettei yksikään kuva ole viaton. Tutkimus on vertaileva tapaustutkimus, eikä se pyri yleistyksiin. Hyödynnän tarkastelussa kuvakirjatutkimusta, semiotiikkaa sekä tutkimusta satujen psykologisesta merkityksestä. Tarkastelussa havainnoin, mitä kuvat ja teksti paljastavat kuningattaresta ja mitä jättävät paljastamatta. Tarkastelen jokaista kuvaa ja kuvaan liittyvää tekstiä parina sekä kaikkia kuvia joukkona. Kuva ja teksti -pareista havainnoin kuvan ja tekstin välistä vuorovaikutusta, mielikuvaa, jonka ne yhdessä ja erikseen kuningattaresta antavat, kuvaamisen tapaa sekä kuvan herättämiä assosiaatioita. Kuvista joukkona havainnoin yhtäläisyyksiä sekä kuvittamisen keinoja, jotka vaikuttavat kuvan tulkintaan. Muodostan havaintojen pohjalta kulttuurisia kytkentöjä naiseuteen, peilin merkitykseen ja tämän päivän länsimaiseen kulttuuriin, ja pohdin kuvien lähettämää viestiä. Lopuksi hahmottelen oman tulkintani kuningattaresta. Tutkielman luotettavuuden kannalta ongelmallista on aineiston kapeus sekä tulkintojeni subjektiivisuus. Tekemilläni tulkinnoilla on sekä henkilökohtainen että laajempi kulttuurinen merkitys. Johtopäätöksenäni on, että kuvat kuningattaresta voi nähdä tirkistelykuvina. Kuvattu hetki on salainen: kaikissa aineiston kuvissa kuningatar on yksin. Itsensä ihailuun liittyy voimakas häpeän tunne. Useimmissa kuvissa kuningattaren ulkonäkö tukee länsimaista käsitystä varakkaasta, valtaa omaavasta ja kauniista naisesta. Kuvat kytkeytyvät peilin symboliikkaan sekä naiseuteen, erityisesti turhamaisuuteen naisellisena ominaisuutena. Tarkastelu herättää kysymyksen siitä, onko turhamaisuus, tässä tapauksessa toive olla kaikkein kaunein, tabu kulttuurissamme. fi
dc.format.extent 48
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Kerro, kerro, kuvastin: Kuusi kuvaa katsomisesta fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword sadut fi
dc.subject.keyword kuvitus fi
dc.subject.keyword taidekasvatus fi
dc.subject.keyword kuva-analyysi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308107492
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Kallio-Tavin, Mira
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account