Kuva käsittelyssä. Tutkimus valokuvan luonteen muutoksesta kuvankäsittelyssä.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Polkutie, Konsta
dc.date.accessioned 2013-11-20T07:31:44Z
dc.date.available 2013-11-20T07:31:44Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11386
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee sitä, kuinka valokuvan luonne muuttuu digitaalisessa kuvankäsittelyssä ja miten tämän luonteen muutos vaikuttaa kuvan katsojaan. Tutkimuksen tavoitteina olivat kuvan-käsittelyn määrittely, kuvankäsittelyn tavoitteiden määrittely, kuvankäsittelyn opetuksen merki-tyksen selvittäminen ja pohdinta kuvankäsittelyn merkityksestä taidekasvattajalle. Tutkielmassa kuvankäsittelyä tarkastellaan laadullisella sisällön analyysilla, jossa tutkittavasta ilmiöstä muodostetaan aineiston pohjalta tiivistetty kuvaus ja johtopäätökset. Valokuvan ja ku-vankäsittelyn määrittämiseksi tutkielman tekijä tutustui erilaisiin teksteihin, joista tärkeimmiksi muodostuivat semiootikko Roland Barthesin Valoisa huone -kirja, Juha Suonpään Petokuvan raa-dollisuus -väitöskirja ja Janne Seppäsen Katseen voima -kirja. Valokuvan Barthes määrittelee valonsäteiden sidokseksi. Valonsäteet sitovat yhteen reaalimaail-man hetken ja kameraan tallentuneen kuvan. Valokuva on siis ottajansa subjektiivinen näkemys, mutta objektiivinen esitys. Valokuvan objektiivinen esitys, aika- ja paikkasidos voidaan rikkoa kuvankäsittelyllä, jolla pystytään katkaisemaan valonsäteiden sidokset. Valokuva muuttuu tällöin käsittelijän subjektiiviseksi ajan ja paikan sidonnaisuuden menettäneeksi esitykseksi, epäkuvaksi. Reaalimaailmasta irrotetuilla epäkuvilla tuotetaan visuaalisia järjestyksiä, jotka luovat katsojalle mielikuvia. Mielikuvilla epäkuvan tuottaja pyrkii vaikuttamaan katsojaan ja vaikuttamalla saa-maan valtaa itselleen. Tuottajan vaikuttamisen keinoista vailla tietoa oleva katsoja luovuttaa val-tansa kuvan tuottajalle. Kuvankäsittelyllä tavoitellaan siis valtaa, pyritään ylläpitämään sitä tai palauttamaan, niin tuottajan näkökulmasta kuin katsojankin. Tutkielma esittelee pohdintaa ku-vankäsittelyn valta-asemasta ja opetuksen vaikutuksesta valtaan visuaalisessa kulttuurissa. fi
dc.format.extent 18
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Kuva käsittelyssä. Tutkimus valokuvan luonteen muutoksesta kuvankäsittelyssä. fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword valokuva fi
dc.subject.keyword kuvankäsittely fi
dc.subject.keyword kuvamanipulaatio fi
dc.subject.keyword visuaalinen kulttuuri fi
dc.subject.keyword mediakasvatus fi
dc.subject.keyword epäkuva fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308107488
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Tervahartiala, Marika
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account