Learning Centre

Tekstiilin merkityksiä nykytaideteoksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lukkarinen, Leena
dc.contributor.advisor Niiniskorpi, Soile
dc.contributor.author Vähäsarja, Maria
dc.date.accessioned 2013-11-20T07:20:06Z
dc.date.available 2013-11-20T07:20:06Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11376
dc.description.abstract Vähäsarja käsittelee häntä kiinnostavaa ilmiötä, tekstiilin käyttöä nykytaiteessa. Vähäsarja esittelee tekstiilin merkityksiä intertekstuaalisuuden käsitteen avulla. Taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että tekstiili kantaa samalla niin nykyisiä kuin menneitä käyttäjään ja käyttötarkoitukseen tai käsityötekniikkaan liittyviä merkityksiä. Tekijää kiinnostaa tekstiilin sukupuoliset ja kulttuuriset merkitykset, sekä tälle materiaaliselle taiteelle ominainen hidas työ ja arjen metaforat. Vähäsarja on valinnut kolme itseään kiinnostavaa taiteilijaa ja heidän taideteostaan, joiden avulla Vähäsarja tutkii ilmiötä sähköpostihaastattelujen ja teoksista tekemiensä omien teostulkintojen avulla. Taiteilijat ovat Ulla Jokisalo, Ulla Pohjola ja Silja Puranen. Opinnäytetyö on kuvallis-kirjallinen työ, jossa omat teokset käyvät aineistona keskustelua edellä mainittujen lisäksi tiettyjen tekijää kiinnostavien nykytaideteosten ja kirjallisuuden kanssa. Vähäsarja tarkoittaa sanalla tekstiili sekä tekstiilimateriaaleja että tekstiilityötekniikoita. Omat teokset olivat esillä Silitettyjä sanoja -näyttelyssä, ja opinnäytteessä näyttely on dokumentoitu teoskuvin. Teokset eivät muodosta opinnäytetyön taiteellista osaa, vaan omat teokset ovat tutkimusaineistoa, tulkintoja Vähäsarjaa kiinnostavien taiteilijoiden teoksista ja niistä nousevista teemoista sekä oman arjen kokemuksista. Vähäsarjan opinnäytetyön tuloksista tiivistyy tekstiilin merkitykset, jotka ovat tulkinnanvaraisia, subjektiivisia ja omaa katsojan kokemusta korostavia, todentuen sen mukaan minkä kulttuurin jakajia olemme. Näillä merkityksillä on kuitenkin samankaltaisuuksia naiseutta, arkea ja hidasta työtä kuvatessa. Opinnäytetyöllä tekijä haluaa korostaa subjektiivista, kokemuksellista nykytaiteen tarkastelua ja toivoo, että (nyky)taide voi toimia kenellä tahansa elämää rikastuttavana ja oivalluksia antavana. fi
dc.format.extent 89
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Tekstiilin merkityksiä nykytaideteoksessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword tekstiili fi
dc.subject.keyword nykytaide fi
dc.subject.keyword tulkinta fi
dc.subject.keyword merkitys fi
dc.subject.keyword intertekstuaalisuus fi
dc.subject.keyword haastattelututkimus fi
dc.subject.keyword materiaalipohjainen taide fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308107482
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Tuovinen, Taneli
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse