Parempi vanhuus? Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin - case: Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko -hanke

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Elo, Joona
dc.date.accessioned 2013-11-20T07:07:56Z
dc.date.available 2013-11-20T07:07:56Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11369
dc.description.abstract Tämä opinnäytetyö on kuvaus palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun vaikutuksista muotoilun/muotoilijan muuttuneeseen rooliin. Työ toimii inspiraationa muille tutkimuksille ja kehityshankkeille. Yhteiskuntaa koettelevat suuret taloudelliset ja rakenteelliset muutospaineet. Valtion ja kuntien taloudelliset haasteet sekä väestön ikärakennemuutos uhkaavat kuntien kykyä hoitaa tehtäviään julkisten palveluiden tuottajana. Hyvinvointivaltion idea on vaarassa. Palvelumuotoilu keskittyy aineettomien palveluiden suunnitteluun ja se perustuu käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun, jonka keskiössä on käyttäjä. Kiinnostus palvelumuotoilua kohtaan on viimevuosina kasvanut. Myös julkisten palveluiden puolella on kiinnostuttu palvelumuotoilun mahdollisuuksista. Palvelumuotoilun keinoilla voidaan ratkaista julkisten palveluiden tuottamiseen liittyviä haasteita. Tässä taiteen maisterin opinnäytetyössä hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmiä ja yhteissuunnittelua kehitettäessä julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluita. Suunnittelun kohteena oli Helsingin kaupungin vanhuspalveluiden omaishoitajien palvelut. Opinnäytetyö on osa Aaltoyliopiston ja Helsingin kaupungin innovaatiorahaston Palvelupolku 2 –tutkimushanketta. Tutkimushankkeessa tutkitaan tapoja hyödyntää palvelumuotoilua, yhteissuunnittelua sekä empaattista suunnittelua julkisten palveluiden kehittämisessä. Tutkimuksen pilottihankkeena on Helsingin kaupungin Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko –hanke. Lauttasaari –hankkeen tavoitteena on kehittää asiakaskeskeisiä palvelu- ja toimintamalleja omaishoitoperheille. Työ kuvaa yhteissuunnittelun prosessia ja muotoilijan roolia yhteissuunnittelussa painotuksen ollessa muotoilijan omakohtaisessa kokemuksessa. Työssä on yhteissuunnittelun keinoin osallistettu Lauttasaari -hankkeen toimijoita palveluiden kehittämiseen. Toimijoiden osallistaminen tapahtui muotoiluluotain työtavan ja työpajatyöskentelyn avulla. Luotaamiseen osallistui kuusi lauttasaarelaista omaishoitoperhettä. Luotaamiseen yhdistettiin palvelukokemuksen prototypointia. Luotaamiseen osallistuneet perheet haastateltiin. Luotainvaiheen tuloksien tulkinnassa käytettiin empaattisen suunnittelun periaatteita. Luotaamisen tuloksia hyödynnettiin työpajatyöskentelyssä ja -työskentelyn lähtökohtana käytetyn suunnittelupelin (Design game) suunnittelussa. Visuaalisia työtapoja käytettiin prosessin eri vaiheissa. Visuaaliset työtavat ja osoittautuivat vahvaksi keinoksi tuoda käyttäjien näkökulmaa esille hankkeessa. Materiaalin empatiaa korostava esitystapa syvensi hankkeen toimijoiden ymmärrystä omaishoitajien arjesta ja arjen haasteista. Yhteissuunnittelun vahvuus ja potentiaaliset vaikutukset tuli esille työpajatyöskentelyssä, joka sai omaishoitajat kokemaan, että heitä kuunnellaan. Yhteissuunnittelu, jossa palvelumuotoilua hyödynnetään kokonaisvaltaisesti, ja jossa käyttäjiä aidosti kuunnellaan, voi tuottaa parempia palveluita. Paremmista vanhuspalveluista seuraa parempi vanhuus. fi
dc.format.extent 128
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart ON minun aikani -luotain/experience prototype paketti
dc.subject.other Design en
dc.title Parempi vanhuus? Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin - case: Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko -hanke fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword Yhteissuunnittelu fi
dc.subject.keyword palvelumuotoilu fi
dc.subject.keyword luotaaminen fi
dc.subject.keyword palvelukokemuksen prototypointi fi
dc.subject.keyword sosiaali- ja terveyspalvelut fi
dc.subject.keyword Empaattinen suunnittelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201307067164
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Mattelmäki, Tuuli
dc.programme Degree Programme in Industrial and Strategic Design en
dc.programme Teollisen muotoilun koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account