Learning Centre

New Schemes for Secure Distributed Matrix Multiplication: Cooperative and Analog SDMM

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hollanti, Camilla
dc.contributor.author Makkonen, Okko
dc.date.accessioned 2022-03-27T17:06:29Z
dc.date.available 2022-03-27T17:06:29Z
dc.date.issued 2022-03-22
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/113689
dc.description.abstract Secure distributed matrix multiplication (SDMM) is a way of distributing the computation of a matrix product to external servers while providing information-theoretic guarantees on the security of the data. SDMM can be used to speed up the computation of large-scale matrix products, which are used in many applications, in situations where the confidentiality of the data is important. This thesis presents the necessary background knowledge in coding theory and information theory, along with some of the existing research in SDMM. A novel framework for different SDMM constructions is then used to present a new type of cooperative SDMM, which allows for outsourcing the communication costs of SDMM. Furthermore, analog SDMM, which enables computation over real numbers, is presented. Finally, some applications of SDMM are discussed. en
dc.description.abstract Turvallinen hajautettu matriisikertolasku on tapa hajauttaa matriisitulon laskeminen ulkoisille palvelimille siten, että tiedot pysyvät informaatioteoreettisesti turvassa. Turvallisella hajautetulla matriisikertolaskulla voidaan nopeuttaa yleisesti käytettyä matriisien kertolaskua sovelluksissa, joissa tietojen salassapito on tärkeää. Tässä työssä käydään läpi välttämättömät taustatiedot koodausteoriasta ja informaatioteoriasta, sekä esitellään aikaisempaa tutkimusta aiheeseen liittyen. Uuden lineaarisen salaisen laskennan kehikon avulla rakennetaan yhteistyöhön perustuva turvallisen hajautetun matriisikertolaskun menetelmä, jonka avulla osa kommunikaatiosta voidaan ulkoistaa palvelimille. Lisäksi käsitellään analogista turvallista hajautettua matriisikertolaskua, jonka avulla laskutoimituksia voidaan suorittaa käyttämällä reaalilukuja. Lopuksi käsitellään salaisen laskennan käyttökohteita. fi
dc.format.extent 78 + 4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title New Schemes for Secure Distributed Matrix Multiplication: Cooperative and Analog SDMM en
dc.title Yhteistyöhön perustuva ja analoginen turvallinen hajautettu matriisikertolasku fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword secure distributed matrix multiplication en
dc.subject.keyword coding theory en
dc.subject.keyword information theory en
dc.subject.keyword coded computation en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202203272571
dc.programme.major Mathematics fi
dc.programme.mcode SCI3054 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hollanti, Camilla
dc.programme Master’s Programme in Mathematics and Operations Research fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics