Mitä juokseminen on minulle opettanut?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tuovinen, Taneli
dc.contributor.author Vesterinen, Jari
dc.date.accessioned 2013-11-20T06:47:53Z
dc.date.available 2013-11-20T06:47:53Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11363
dc.description.abstract Opinnäytteen aiheena olivat liikunta ja urheilu ja omat juoksemisen kokemukseni. Työssä yhdis-tyivät taiteellinen prosessi ja tieteellinen tutkimus. Lähtökohtana oli kriittinen suhtautuminen dualismiin, kehon ja mielen erillisyyteen. Taiteellisen työn tavoitteena oli purkaa juoksemisen kokemuksia taiteen keinoin. Tieteellisen tutkimuksen tavoitteena oli liittää oma kokemukseni filo-sofiseen ajatteluun. Tutkimusyössä ei käsitelty taiteellisen työn tekniikoita tai prosesseja, vaan kirjallinen osio oli taiteellisen osion filosofista ja sanallista tausta-ajattelua. Molemmat osat, sekä taiteellinen että tieteellinen, olivat ymmärrettävissä myös itsenäisinä, toisistaan irrallisina osina. Taiteellisessa prosessissa toteutettiin maalauksia ja keramiikkaveistoksia. Tieteellinen osuus oli fenomenologinen kehollisuuden, liikunnan ja urheilun filosofiaan pohjautuva tutkimus, jossa läh-deaineistona olivat alan aiemmat tutkimukset. Sekä taiteellisen että tutkimuksellisen osuuden lähdeaineistona ja innoittajina käytettiin juoksijalegendojen, Paavo Nurmen ja Lasse Virenin elämäkertoja ja valokuvia näiden uran varrelta. Taiteellisen työn tuloksena syntyi juoksuaiheisia maalauksia ja veistoksia, jotka esiteltiin kahdessa yksityisnäyttelyssä. Keskeiseksi tulokseksi muodostui itse aiheen käsittely taiteen keinoin eli henkilökohtainen, taiteellinen prosessi. Tutkimusosuus liitti työn osaksi liikunnan filosofista ajatte-lua. Kirjallinen tutkimusraportti kokosi yhteen filosofisen pohdinnan, taiteellisen osuuden lähtökohdat ja ajatusmallit ja se esitteli kuvin taiteellisen työn tulokset. Opinnäytteen tärkeimpiä tuloksia oli dualismin käsitteen ymmärtäminen osaksi ihmisenä olemista. Yhtä tärkeitä olivat juoksemisen ja kilpailemisen mahdollistaman ulottuvuuden kuvaaminen, käsitteiden avaaminen ja henkilökohtainen ymmärtäminen. Kehollisuuden ja liikunnan kautta saavutettava ulottuvuus mahdollistaa voimakkaan läsnäolon maailmassa, aistien kokonaisvaltai-sen avautumisen sekä eksymisen ja virittymisen ketjun mahdollistaman mielen ja kehon yhteisen tietämisen ja tuntemisen. fi
dc.format.extent 66
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart Yksityisnäyttely: Me & Mr. Nurmi, Galleria Järnätti, Järvenpää-talo, Järvenpää, syyskuu 2011. Yksityisnäyttely: Pitkä juoksu eli mitä juokseminen on minulle opettanut,Galleria Lume, TaiK, marraskuu 2011.
dc.subject.other Art education en
dc.title Mitä juokseminen on minulle opettanut? fi
dc.title What has running taught me? en
dc.title Vad har löpning lärt mig? sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword taiteellinen prosessi fi
dc.subject.keyword fenomenologia fi
dc.subject.keyword kehollisuus fi
dc.subject.keyword taide fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308107475
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sederholm, Helena
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account