Mumin tarina. Valokuvat välineinä muistisairaan isoäitini kohtaamisessa ja omassa luopumistyössä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hentinen, Hanna
dc.contributor.advisor Rankanen, Merja
dc.contributor.author Syksy, Aino
dc.date.accessioned 2013-11-20T06:47:29Z
dc.date.available 2013-11-20T06:47:29Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11361
dc.description.abstract Maisterin opinnäytteeni tavoitteena oli auttaa Alzheimerin tautia sairastavaa isoäitiäni vaikeassa elämäntilanteessa. Halusin yhdessä isoäitini kanssa kehitellä valokuvallisia menetelmiä hänen olonsa parantamiseksi. Lähtökohtana oli ajatus, että valokuvat voisivat toimia vihjeinä kadonneisiin muistoihin ja sitä kautta auttaa isoäitiäni hahmottamaan omaa elämäänsä paremmin. Samalla ne voisivat suunnata ajatukset pois vaikeasta nykyhetkestä. Prosessi noudatteli toimintatutkimuksen periaatteita tähdäten yhteisen toiminnan kehittämiseen ja positiiviseen muutokseen isoäitini tilassa. Painotus oli isoäitini auttamisessa, mutta pohdin valmiissa tutkielmassani myös valokuvallisen toiminnan käyttöarvoa vanhustyössä yleisemmällä tasolla. Keskeiseksi tutkimusmenetelmäksi muodostui valokuvallinen työskentely yhdessä isoäitini kanssa. Aloitin viettämällä hänen kanssaan kanssa kuusi päivää marraskuussa 2010. Näiden päivien tarkoitus oli kartoittaa isoäitini vointia ja havainnoida, minkälainen toiminta voisi soveltua parhaiten tavoitteeni saavuttamiseksi. Pääasiassa valokuvien äärellä vietetyistä katselu- ja muisteluhetkistä koostuva työskentelymme kuitenkin keskeytyi äkisti isoäitini kuoltua maaliskuussa 2011, jolloin tutkielmani suunta muuttui. Isoäitini kuoleman jälkeen kohdistin huomioni olemassa olevan materiaalin lisäksi myös omaan rooliini lapsenlapsena sekä prosessin varrella ottamiini valokuviin. Pohdin, miksi oikeastaan kuvasin ja mitä valokuvat minulle edustivat. Tutkielmani läpi kulkeekin selvästi myös toinen punainen lanka: oma surutyöni, menetykseen valmistautuminen ja siitä toipuminen, jota olen työstänyt omien valokuvieni kautta. Yhtenä työni tuloksena voin todeta, että valokuvien avulla oli mahdollista hetkellisesti virkistää isoäitini muistia. Prosessin varrella kuitenkin oivalsin, ettei valokuvien herättämien muistojen totuudenmukaisuus ollut pääasia, vaan se, että muistikuvia ylipäätään syntyi. Valokuvien herättämien muistojen kautta pääsimme jakamaan asioita, jotka isoäitini koki merkityksellisiksi. Yhteisen toimintamme suurin arvo lienee lopulta yhdessäolossa ja vuorovaikutuksessa, johon valokuvat osoittautuivat toimiviksi välineiksi. Tutkielmani perusteella uskon valokuvien toimivan myös vanhustyössä yleisemmällä tasolla: ne voivat olla apuna vanhuksen elämäntarinaan tutustumisessa ja sitä kautta edesauttaa hänen kohtaamistaan omana, arvokkaana persoonanaan. fi
dc.format.extent 88
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Mumin tarina. Valokuvat välineinä muistisairaan isoäitini kohtaamisessa ja omassa luopumistyössä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword Alzheimerin tauti fi
dc.subject.keyword muistelu fi
dc.subject.keyword valokuvat fi
dc.subject.keyword valokuvaterapia fi
dc.subject.keyword vanhuus fi
dc.subject.keyword luopumistyö fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308107474
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kankkunen, Tarja
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account