Erityiskuvataidekasvatus - eräiden kuvataideopettajien keinot mukauttaa ja eriyttää opetusta erityisoppilaiden kohdalla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pohjakallio, Pirkko
dc.contributor.advisor Laes, Tuulikki
dc.contributor.author Salonen, Mari
dc.date.accessioned 2013-11-19T13:51:20Z
dc.date.available 2013-11-19T13:51:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11359
dc.description.abstract Opinnäytetyössäni tutkin erityiskuvataidekasvatusta koulumaailmassa. Tutkimukseni kohteena on kuvataideopettajien toiminta erityisoppilaiden kanssa, se miten ja millä keinoilla opettaja muokkaa opetusta ja tavoitteita erityisoppilaiden kanssa. Opinnäytteeni sijoittuu kasvatustieteen, erityiskasvatuksen ja kuvataidekasvatuksen yhteiselle kentälle. Hahmotan erityiskuvataidekasvatuksen piirteitä tutkimalla alan kirjallisuutta, seuraamalla kuvataiteen oppitunteja ja teemahaastattelemalla kuvataideopettajia. Heijastan tekstejä ja tutkimusaineistoa lisäksi omiin kokemuksiini erityiskasvatuksen alalta. Tutkimuksessani on aineistona kolme helsinkiläistä yläkoulua ja näiden kuvataideopettajat. Erityisoppilaat ovat integroituina yleisopetukseen tai erityisluokilla. Menetelminäni käytän teemahaastattelua sekä osallistuvaa havainnointia. Aineiston pohjalta olen teemoitellut kuvataideopettajien näkemyksiä erityiskuvataidekasvatuksesta sekä heidän käyttämiään eriyttämisen keinoja opetuksessa. Tärkeimmiksi ja näkyvimmiksi teemoiksi aineistosta nousi yksilöllinen huomioiminen, havainnon ohjaaminen, avustamisen keinot sekä sopivat työ- ja apuvälineet. fi
dc.format.extent 122
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Erityiskuvataidekasvatus - eräiden kuvataideopettajien keinot mukauttaa ja eriyttää opetusta erityisoppilaiden kohdalla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword erityisopetus fi
dc.subject.keyword eriyttäminen fi
dc.subject.keyword erityiskuvataidekasvatus fi
dc.subject.keyword vammaisuus fi
dc.subject.keyword kuvataidekasvatus fi
dc.subject.keyword kehitysvamma fi
dc.subject.keyword sosiaalinen vammaistutkimus fi
dc.subject.keyword demokraattinen kasvatus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308107473
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Pohjakallio, Pirkko
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse