Learning Centre

Piirtäjän havaintoja - Piirrettyjä pohdintoja havaintopiirtämisestä ja sen opetuksesta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kaikkonen, Kaarina
dc.contributor.author Viikkilä, Katja
dc.date.accessioned 2013-11-19T13:51:08Z
dc.date.available 2013-11-19T13:51:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11358
dc.description.abstract Tässä opinnäytetyössä tutkin havaintopiirtämistä ja sen opettamista piirtämisen kautta. Tutkimustehtäväni on selvittää millaista on piirtää havainnosta ja kuinka sitä voi opettaa. Opinnäytteeseen kuuluu taiteellinen ja kirjallinen osuus. Aineistona olen käyttänyt havaintopiirtämisen opettajien haastatteluja ja omia piirustuksiani. Opinnäytetyöni taiteellinen osuus koostuu kolmesta eri teos-sarjasta. Ensimmäisessä teosparissa, Kuuntele itseäsi (2011), lähden liikkeelle omista kokemuksistani piirtäjänä. Toinen sarja on viisi-osainen Jokainen meistä on todellisesti samaa lihaa kuin maailmakin ja siinä (2011), joka on tekemieni haastattelujen analyysiä. Kolmannessa osassa Piirtäjä on aina kahden maailman välissä / Tanssi maailman kanssa (2012), esittelen piirtämisprosessin ja haastattelujen analyysin jälkeen tekemiäni johtopäätöksiä. Piirustukset olivat esillä Mediakeskus Lumeen galleriassa 5.-16.3.2012. Johtopäätöksenäni on, että havaintopiirtäminen on monikanavaista visuaalista ajattelua, ja siihen liittyy vahvasti perinteinen käsityöläiskulttuuri. Havaintopiirtäminen on työläästi opittava taito, eikä siihen nykyaikana ole yhtä paljon aikaa kuin ennen. Havaintoa on vaikea opettaa, koska havainto on niin itsestäänselvyys. Pohdin myös, jos näkeminen on ajattelua, niin voimmeko opettaa ketään ajattelemaan. Ehkä voimme vain johdattaa oivaltamaan. fi
dc.format.extent 83
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart Opinnäytetyöni taiteellinen osuus oli nähtävillä Mediakeskus Lumeen galleriassa 5.-16.3.2012.
dc.subject.other Art education en
dc.title Piirtäjän havaintoja - Piirrettyjä pohdintoja havaintopiirtämisestä ja sen opetuksesta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword havainto fi
dc.subject.keyword piirtäminen fi
dc.subject.keyword elävä malli fi
dc.subject.keyword taideperustainen tutkimus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308107472
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Pohjakallio, Pirkko
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse