Mobiililaajakaistan käyttökokemus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Castrén, Matias
dc.contributor.author Setälä, Kim
dc.date.accessioned 2013-11-18T09:09:20Z
dc.date.available 2013-11-18T09:09:20Z
dc.date.issued 2013-10-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11353
dc.description.abstract Työssä on tutkittu mobiililaajakaistan käyttökokemusta palvelun laadun ja käyttökokemuksen määritelmien kautta. Käyttäjäkokemuksen tunteminen auttaa palveluntarjoajaa selvittämään tarjotun palvelun laatua käyttäjän näkökulmasta. Kyselytutkimuksessa on selvitetty mitkä tekijät vaikuttavat tyytyväisyyteen mobiiliyhteydessä. Toisessa tutkimusmenetelmässä käyttäjän mobiiliyhteydestä kerättiin dataa sovelluksella. Palvelun laadulle on määritelty kolme mittaria: viive, viiveen vaihtelu sekä pakettihäviö. Näitä tekijöitä korreloitiin saadun käyttäjätyytyväisyyden kanssa. Datan analysoinnin tuloksena saatiin selville, että käyttäjien tyytyväisyys korreloi voimakkaasti yhteydessä koetun hitauden, eli viiveiden ja mobiiliyhteyden odottamattoman katkeamisen kanssa. Erityisesti 3G-teknologiassa, jossa käyttäjiä oli enemmän. LTE-teknologiassa mobiiliyhteyden suorituskyky oli parempi, eli viiveet pienempiä ja katkeamisia vähemmän. Käyttökokemus on kuitenkin kokonaisuus ja siihen vaikuttaa mainittujen tekijöiden lisäksi myös käyttäjien odotukset palvelua kohtaan. fi
dc.description.abstract This study analyzes the quality of service and customer experience for mobile broadband users, from definitions point of view. Knowing how customer experiences the service (and) service providers can develop the current quality of service. There are three different properties which measure quality; delay, jitter and packet loss. With the questionnaire part, the goal has been to analyze which factors affect customer satisfaction regarding mobile connection. In other research, the application collected data about mobile connection. Quality indicators were correlated with the customer satisfaction scores. Result of analyzing the data showed that customer satisfaction correlates strongly with experienced slowlyness, e.g. delay and connection dropping. Especially in crowded 3G technologies. In LTE technology, the performance was better, delays smaller, less dropping. Customer experience is eventually complex and also customer’s expectation towards the service influenses it. en
dc.format.extent 62 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Mobiililaajakaistan käyttökokemus fi
dc.title Analyzing customer experience in mobile broadband network en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword mobiililaajakaista fi
dc.subject.keyword käyttökokemus fi
dc.subject.keyword käyttäjätutkimus fi
dc.subject.keyword viive fi
dc.subject.keyword vastausaika fi
dc.subject.keyword katkeilu fi
dc.subject.keyword latausnopeus fi
dc.subject.keyword mobiili-internet fi
dc.subject.keyword palvelun laatu fi
dc.subject.keyword LTE fi
dc.subject.keyword HSPA fi
dc.subject.keyword mobile broadband en
dc.subject.keyword quality of experience en
dc.subject.keyword quality of service en
dc.subject.keyword delay en
dc.subject.keyword call dropping en
dc.subject.keyword mobile-internet en
dc.subject.keyword response time en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201311187852
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode ETA3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Manner, Jukka
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account