Learning Centre

Teollisten entsyymien kiteytysmenetelmän kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Palmunen, Katja
dc.contributor.author Perkkalainen, Mirkka
dc.date.accessioned 2013-11-14T10:27:19Z
dc.date.available 2013-11-14T10:27:19Z
dc.date.issued 2013-11-12
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11345
dc.description.abstract Kiteytystä on perinteisesti käytetty erilaisten pienten yhdisteiden kuten suolojen puhdistukseen ja formulointiin. Erityisesti entsyymiteollisuudessa kiteytystä on käytetty jo kauan. Proteiinien kiteyttäminen tarjoaa perinteisen ja halvan menetelmän spesifiseen proteiinien puhdistukseen ja formulointiin. Kiteytyksellä on paljon etuja muihin puhdistusmenetelmiin verrattuna. Näitä ovat mm. edullisuus, helppo skaalattavuus, korkeiden tuotekonsentraatioiden mahdollisuus, parempi tuotestabiilisuus sekä vaalea tuotteen väri. Tässä työssä tutkittiin yhden vielä kehitysvaiheessa olevan teollisen entsyymin kiteytymistä sekä luotiin alustava kuvaus mahdollisesta kiteytysprosessista kyseiselle entsyymille. Kiteytymistä tutkittiin entsyymin neljällä erilaisella mutantilla, joista yksi valittiin varsinaiseksi kohdemutantiksi. Entsyymin soveltumista kiteytymiseen tutkittiin hanging drop –menetelmällä ja pienillä panoskiteytyksillä, joissa etsittiin sopivia reagensseja ja reagenssiyhdistelmiä kiteytymiseen. Soveltuvuuskokeiden jälkeen selvitettiin entsyymikiteiden liukoisuutta erilaisilla liukoisuuskokeilla. Soveltuvuus- ja liukoisuuskokeiden perusteella valittiin kaksi erilaista kiteytysprosessivaihtoehtoa optimoinnin kohteiksi. Nämä olivat suola- ja polymeerikiteytys. Optimoinnin jälkeen näiden toimivuutta verrattiin keskenään eri olosuhteissa tuotetuilla entsyymimateriaaleilla. Kiteytysprosessien vertailun perusteella parhaimmaksi kiteytysprosessiksi osoittautui suolakiteytys. Lopuksi työn tulosten pohjalta luotiin alustava prosessiohje entsyymin kiteyttämiseksi. fi
dc.description.abstract Crystallization is traditionally used to purify and formulate small molecules like inorganic salts. In enzyme technology crystallization has been used to purify bulk enzymes for long time. Protein crystallization offers a traditional and inexpensive method for specific enzyme purification and formulation. Crystallization has many advantages compared to other purification and concentration methods. It is cheap and easy to scale-up and enables high enzyme concentration, better stability and light coloured product. The aim of this study was to develop a crystallization procedure for a bulk enzyme and to compose a preliminary process instruction for crystallization. Crystallization was studied with four development state enzyme mutants. Only one of these mutants was selected as target enzyme of further research and preliminary process development. Hanging drop crystallization and small scale batch crystallization were used in feasibility studies. In these studies many crystallization conditions were studied to produce morphologically good crystals. After feasibility studies solubility of crystals was studied with series of solubility studies to find out the optimal crystallization conditions. Based on the results from feasibility and solubility tests two different crystallization processes were selected These were crystallisation with a salt and crystallization with a polymer. After feasibility and solubility tests series of optimization tests were performed with both of these methods. After optimization comparative crystallizations were performed to find the most suitable process. Based on the results crystallization with salt was selected. Finally the preliminary process instructions were composed from the study results. en
dc.format.extent 136 + 31
dc.language.iso fi en
dc.title Teollisten entsyymien kiteytysmenetelmän kehittäminen fi
dc.title Development of crystallization methods for bulk enzymes en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword teolliset entsyymit fi
dc.subject.keyword industrial enzymes en
dc.subject.keyword kiteytyksen optimointi
dc.subject.keyword teollinen kiteyttäminen
dc.subject.keyword proteiinien kiteyttäminen
dc.subject.keyword crystallizations optimization
dc.subject.keyword industrial enzymes crystallization
dc.subject.keyword protein crystallization
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201311157849
dc.programme.major Biotekniikka ja elintarviketekniikka fi
dc.programme.mcode KE3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ojamo, Heikki
dc.programme KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_11880
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 48118
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse