Learning Centre

Sosiaalinen media yrityksen tietojohtamisessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vilen, Jaakko; DI
dc.contributor.author Säntti, Petra
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:59:09Z
dc.date.available 2011-12-08T09:59:09Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1132
dc.description.abstract Tietojohtaminen on organisaation prosessi, joka keskittyy tiedon keräämiseen, organisointiin, analysointiin ja jakamiseen. Yrityksen tietojohtamisen tarkoitus on luoda työympäristö, jossa työntekijät pystyvät kasvattamaan omaa tietouttaan ja käyttämään sitä tehokkaasti ja tuottavasti yrityksen kannalta. Tässä työssä sosiaalisella medialla tarkoitetaan erityisesti yhteisöllisesti tuotettua ja jaettua mediasisältöä. Sosiaalisella medialla on kaksi puolta – teknologia ja ajatusmaailma. Teknologia käsittää laajan valikoiman Web 2.0 sovelluksia ja työkaluja. Sosiaalisen median ajatusmaailma viittaa uuteen tapaan käsitellä tietoa. Ajatusmaailmassa korostuvat avoin kommunikaatio, jaetun päätäntävalta, vuorovaikutteisuus, yhteisöllisyys, yhteistyö ja tiedon vapaa jakaminen ja käyttäminen, joita edesauttaa sosiaalisen median teknologian käyttö. Tämän diplomityön tavoite on selvittää, miten yrityksen tietojohtamista voidaan kehittää sosiaalisella medialla keskittyen erityisesti yrityksen sisäiseen tiedon jakamiseen, kommunikaatioon ja innovaatiohallintaan. Yrityksen tietojohtamista ja sosiaalisen median mahdollisuuksia tutkitaan kohdeyritys Fidentassa. Diplomityössä havaitaan, että sosiaalisen median merkitys on suuri tietojohtamisen toimivuuden parantamisessa. Sosiaalisen median suunnitelmallinen ja hallittu käyttö mahdollistaa tehokkaamman kommunikoinnin ja tiedon monipuolisemman käytön. Sosiaalinen media luo myös uusia, kaikki työntekijät ja heidän tiedon yhdistäviä mahdollisuuksia innovaatioiden syntymiseen ja käsittelyyn. fi
dc.description.abstract Knowledge Management is the organizational process of gathering, organizing, analyzing and sharing knowledge. The meaning of corporate Knowledge Management is to create a working environment in which employees are able to raise the level of their knowledge and may make the use of this knowledge more effective and productive. Social Media refers to collaboratively produced and shared media content. Social Media has two aspects – technology and mindsets. Technology points to the wide variety of Web 2.0 applications and tools. Social Media mindsets refer to a new way of handling and managing knowledge. Mindsets contain open communication, shared decision making, interactivity, collectivity, collaboration, free sharing and usage of knowledge that is assisted by the use of Social Media technology. The target of this Master's thesis is to define how corporate Knowledge Management can be developed through Social Media utilization. The analysis material comes from the case organization Fidenta. Knowledge Management of the case organization is evaluated especially from the point of view of knowledge sharing, communication and innovations management. Social Media potentials are researched to identify applicable solutions for the case organization. According to the results of this thesis, Social Media use has a big impact on the development of Knowledge Management. Systematic and controllable Social Media utilization makes possible a more effective communication and more versatile use of knowledge. Social Media also creates new possibilities for the emergence and processing of innovations that combine employees and their knowledge. en
dc.format.extent 94, [21]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Economics en
dc.subject.other Publication en
dc.subject.other Psychology en
dc.title Sosiaalinen media yrityksen tietojohtamisessa fi
dc.title Developing corporate knowledge management through social media en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword best practices en
dc.subject.keyword quality management en
dc.subject.keyword ICT en
dc.subject.keyword innovation en
dc.subject.keyword intranet en
dc.subject.keyword knowledge management en
dc.subject.keyword social media en
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword innovaatio fi
dc.subject.keyword intranet fi
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword laatujohtaminen fi
dc.subject.keyword parhaat käytännöt fi
dc.subject.keyword sosiaalinen media fi
dc.subject.keyword tieto- ja viestintäteknologia fi
dc.subject.keyword tietojohtaminen fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-012879
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Communications Technology en
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Korhonen, Timo; Dosentti
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutus-/tutkinto-ohjelma fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_37464
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 41399
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse