Asumista tukevien palvelujen kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Wiinikka, Tytti
dc.contributor.author Junnonen, Juha-Matti
dc.contributor.author Puhto, Jukka
dc.date.accessioned 2013-11-07T10:00:29Z
dc.date.available 2013-11-07T10:00:29Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5406-3 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4888 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-487X (printed)
dc.identifier.issn 1799-487X (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11277
dc.description.abstract Asumiseen liittyy nykyään suuria muutospaineita, ja asuminen onkin murrosvaiheessa. Muutospaineet kumpuavat kahtaalta; asukkaista ja asukkaiden preferensseistä johtuvista tekijöistä, jotka muuttavat asumiseen kohdistuvia kysyntätekijöitä sekä teknologisista tekijöistä, jotka mahdollistavat uudentyyppisiä lähestymistapoja asumiseen liittyvien palveluiden tarjontaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa asumista tukevien palveluiden kehittämisen edellytyksiä ja suuntaviivoja, joiden avulla tuetaan ja helpotetaan kaikkien ikäryhmien asumista ja toimimista. Erityisesti ikääntyville asumista tukevat palvelut ovat keskeisiä, mutta tässä tutkimuksessa ei rajauduta yksinomaan ikääntyneisiin tai heidän tarpeisiin. Hyvin järjestetyillä palveluilla voidaan kuitenkin edesauttaa ikääntyvien ihmisten kotona selviämistä entistä pidempään. Tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää myös yleisemmin asumista tukevien palveluiden kehittämisessä sillä usein ikääntyville tarkoitetut asumista tukevat palvelut on laajennettavissa myös esimerkiksi lapsiperheiden asumiseen. Keskeiset tutkimuskysymykset olivat: a) Mitkä tekijät vaikuttavat lähiön palvelujen kehittymiseen? b) Millainen rooli toimijoilla on asuinalueiden kehittymisessä palvelujen näkökannalta? c) Miten lähiöiden palvelurakenteen kehittymistä voidaan edesauttaa? Tutkimus tehtiin tapaustutkimuksena, jossa case-alueena käytettiin Jakomäkeä. Aineisto kerättiin tilastoista ja asiantuntijahaastatteluilla. Haastatteluista nostettiin esiin teemoja, jotka asiantuntijat kokivat olennaisiksi palvelujen kehittämisen näkökulmasta. Asumista tukevien palvelujen kehittäminen vaatii monialaista osaamista ja ymmärrystä kokonaisuuksista. Vain yksi organisaatio tai taho ei pysty kehittämään palveluja tehokkaasti. Kun puhutaan alueellisista palveluista, niiden kehittäminen vaatii vielä enemmän monialaista osaamista ja ymmärrystä alueen historiasta ja asukkaiden tarpeista. Tästä syystä toimiva yhteistyö ja kokonaisuuksien hallinta on olennaista, kun lähdetään kehittämään uusia palveluita. Jatkossa kannatta pohtia sitä, mikä sektori on tehokkain alueen kehittäjä ja palvelujen tuottaja. Kiinnostavia jatkotutkimuksen aiheita ovat implementoinnin haasteet sekä alueaktiivisuus ja juuri paikallisten toimijoiden toiminta fi
dc.format.extent 72
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA fi
dc.relation.ispartofseries 16/2013
dc.subject.other Civil engineering en
dc.subject.other Consumption, Services en
dc.title Asumista tukevien palvelujen kehittäminen fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Civil and Structural Engineering en
dc.subject.keyword asuminen fi
dc.subject.keyword palvelut fi
dc.subject.keyword asukaspalvelut fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5406-3
dc.type.dcmitype text en
dc.contributor.lab BES fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account