Kaksinapaisen oikosulkumoottorin poikittaisvärähtelyjen mallinnus ja säätö

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Zenger, Kai; TkT
dc.contributor.author Sinervo, Anssi
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:57:42Z
dc.date.available 2011-12-08T09:57:42Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1126
dc.description.abstract Suurten oikosulkumoottoreiden taivutusvärähtelyn mallinnusta ja säätöä tutkittiin 30 kW koelaitteen avulla. Kaksinapaista testimoottoria oli muokattu ominaisuuksiltaan muistuttamaan suurempia koneita. Värähtelyjä säädettiin staattoriin asennetulla nelinapaisella lisäkäämillä. Koneelle johdettiin fysikaalinen aikaperiodinen malli, joka kirjoitettiin tilaesitykseksi säätimiä varten. Mallinnuksessa otettiin huomioon roottorin vääntynyt akseli ja muut häiriövoimat. Koneen mallit identifioitiin useilla eri tavoilla. Myös aikaperiodista mallinnusta yritettiin. Säätimet suunniteltiin identifioitujen mallien perusteella ja niiden suorituskykyä tutkittiin työssä kuvaillulla mittalaitteistolla. Säätimiä kokeiltiin useissa koneen toimintapisteissä, myös kriittisellä nopeudella. Roottorin käyryyden aiheuttamista mallinnusvaikeuksista huolimatta roottorivärähtelyt saatiin vaimennettua. Lisäkäämillä pystyttiin luomaan hallittua voimaa, joka riitti värähtelyjen vaimentamiseen. Värähtelyt pystyttiin vaimentamaan kaikilla pyörimistaajuuksilla kunhan koneen päävuo oli riittävä. Värähtelysäädön ansiosta konetta voitiin ajaa jatkuvasti myös kriittisellä pyörimisnopeudella. fi
dc.description.abstract The modeling and control of flexural rotor vibrations of large cage induction motors were tested with a 30 kW test machine. The 2-pole test machine was customized to behave like bigger machines. The vibrations were controlled with a 4-pole extra stator winding. A physical, time-periodic model was derived for the machine and written to state-space form for the controllers. The deformation of rotor axis and the disturbance forces were also modeled. The models for the test machine were identified with various methods. Time periodic identification was attempted with indecisive results. Controllers were designed for the identified models and they were tested with described test measurement set-up. The controllers were tested at various operation points including the critical speed. Despite modeling difficulties caused by the curvature shape of the rotor, the rotor vibrations were controlled successfully. The extra winding could be used to create controlled force that is sufficient for controlling the vibrations. The vibrations were damped at all rotation speeds as long as the main flux of the machine was sufficient. With the vibration control, the machine could also be continuously driven at the critical speed. en
dc.format.extent xi, 95
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Kaksinapaisen oikosulkumoottorin poikittaisvärähtelyjen mallinnus ja säätö fi
dc.title Modeling and control of flexural rotor vibration of a two-pole cage induction motor en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Sähkötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword active control en
dc.subject.keyword flexural vibrations en
dc.subject.keyword convergent control en
dc.subject.keyword critical speed en
dc.subject.keyword Linear Quadratic controller en
dc.subject.keyword time-periodic modeling en
dc.subject.keyword aikaperiodinen mallinnus fi
dc.subject.keyword aktiivivaimennus fi
dc.subject.keyword kriittinen nopeus fi
dc.subject.keyword LQ-säätö fi
dc.subject.keyword poikittaisvärähtely fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-012814
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Electromechanics en
dc.programme.major Sähkömekaniikka fi
dc.programme.mcode S-17
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Arkkio, Antero; Prof.
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutus-/tutkinto-ohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account