Learning Centre

Assistive monitoring system for elderly care using intelligent electricity meter

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Harmo, Panu
dc.contributor.author Böckerman, Niko
dc.date.accessioned 2013-10-31T10:43:25Z
dc.date.available 2013-10-31T10:43:25Z
dc.date.issued 2013-08-26
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11246
dc.description.abstract This thesis describes the development of an assistive monitoring system for elderly care. The developed system provides activity information for caretakers and relatives about elderly people living on their own in their own apartments. The system is a non-intrusive appliance load monitoring (NIALM) system. A NIALM system contains an electricity meter installed into a single location in each monitored apartment. It measures the aggregated electricity consumption of all appliances in the apartment. Based on those measurements analysis software identifies single appliances and when they have been used. This information is then transmitted to the caretakers through an easy-to-use web application. The literature review part of this thesis contains an overview of non-intrusive appliance load monitoring technology and different methods which the analysis software could use to disaggregate single appliances loads. This thesis covers the design and development of such analysis software and also describes the implemented overall system. The developed system was used in a real life pilot. Feedback gathered from the caretakers that used the system proved a need for this kind of system. However, the feedback also showed that the developed system needed further development before commercial usage. en
dc.description.abstract Tämä diplomityö kuvaa vanhustenhoitoa avustavan seurantajärjestelmän kehityksen. Kehitetty järjestelmä tuottaa aktiivisuusinformaatiota hoitohenkilökunnalle ja sukulaisille yksin omissa asunnoissaan asuvista vanhuksista. Järjestelmä on ei-intrusiivinen laitteiden kulutuksen seurantajärjestelmä (non-intrusive appliance load monitoring, NIALM). NIALM-järjestelmään kuuluu jokaiseen seurattavaan asuntoon asennettava yksittäinen sähkömittari. Se mittaa asunnon kaikkien sähkölaitteiden yhdistettyä sähkönkulutusta. Näiden mittausten pohjalta analysointiohjelmisto tunnistaa yksittäiset laitteet ja milloin niitä on käytetty. Tämä tieto välitetään hoitohenkilökunnalle yksinkertaisen web-sovelluksen kautta. Diplomityön kirjallisuusosa sisältää katsauksen NIALM-järjestelmän teknologiaan sekä erilaisiin metodeihin, joita analysointiohjelmisto voi käyttää tunnistaessaan yksittäisiä laitteita kokonaiskulutuksesta. Tämä diplomityö kattaa analysointiohjelmiston suunnittelun ja kehityksen ja kuvaa lisäksi kehitetyn NIALM-järjestelmän. Kehitetty järjestelmä oli käytössä pilottiohjelmassa. Pilottiohjelmassa hoitohenkilökunnalta kerätty palaute osoittaa tämänkaltaiselle järjestelmälle olevan tarvetta. Palaute osoittaa kuitenkin myös sen, että järjestelmä tarvitsee vielä lisäkehitystä ennen kaupallista käyttöä. fi
dc.format.extent 57+2
dc.language.iso en en
dc.title Assistive monitoring system for elderly care using intelligent electricity meter en
dc.title Älykkääseen sähkömittariin perustuva vanhustenhoitoa avustava seurantajärjestelmä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword NIALM en
dc.subject.keyword non-intrusive appliance load monitoring en
dc.subject.keyword electricity meter en
dc.subject.keyword elderly care en
dc.subject.keyword home care en
dc.subject.keyword ei-intrusiivinen laitteiden seuranta fi
dc.subject.keyword sähkömittari fi
dc.subject.keyword vanhustenhoito fi
dc.subject.keyword kotihoito fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201311017766
dc.programme.major Automaatio- ja systeemitekniikka fi
dc.programme.mcode AS3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Visala, Arto
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka fi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_92067
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 48085
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse