Using Delaunay triangulation in infrastructure design software

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ruoho, Timo; DI
dc.contributor.author Herva, Ville
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:56:22Z
dc.date.available 2011-12-08T09:56:22Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1120
dc.description.abstract In Finland, irregular triangulation has traditionally been used in infrastructural design software, such as road, railroad, bridge, tunnel and environmental design software, to model ground surfaces. Elsewhere, methods like regular square and triangle network, approximating surface without a surface presentation, and algebraic surfaces, have been used for the same task. Approximating the ground surface is necessary for tasks such as determining the height of a point on the ground, interpolating 2D polylines onto the ground, calculating height lines, calculating volumes and visualization. In most of these cases, a continuous surface representation, a digital terrain model is needed. Delaunay triangulation is a way of forming an irregular triangulation out of a 2D point set, in such a way that the triangles are well-formed. Well-formed triangles are essential for the accuracy of the surface representation. This Master's Thesis studies how much time and memory it takes to form a Delaunay triangulation for large point sets, and how Delaunay triangulation compares to other methods of forming a surface representation. In addition, the run-time and accuracy of the resulting surface representations is studied in different interpolation and volume calculation tasks. en
dc.description.abstract Infrastruktuurin suunnitteluohjelmistoissa, kuten tien-, rautatien-, sillan-, tunnelin-, ja ympäristönsuunnitteluohjelmistoissa, on Suomessa perinteisesti käytetty maaston pinnan mallintamiseen mittapisteistä muodostettua epäsäännöllistä kolmioverkkoa. Muualla maailmassa ovat käytössä olleet säännölliset neliö- ja kolmioverkot, maaston approksimointi ilman pintaesitystä, sekä joissain tapauksissa algebralliset pintaesitykset. Pinnan approksimaatiota tarvitaan em. sovelluksissa mm. pisteen korkeuden arviointiin, 2-ulotteisten murtoviivojen interpolointiin maaston pinnalle, korkeuskäyrien laskemiseen ja massan (tilavuuden) laskentaan annetuilta alueilta sekä visualisointiin. Delaunay-kolmiointi on tapa muodosta 2-ulotteisesta pistejoukosta epäsäännöllinen kolmioverkko, jonka kolmiot hyvin tasamuotoisia. Kolmioiden tasamuotoisuus on oleellisesta pintamallin tarkkuudelle. Tässä työssä tutkitaan Delaunay-kolmioinnin käytettävyyttä maaston mallintamiseen suurilla pistejoukoilla, sekä epäsäännöllisen kolmioinnin käytettävyyttä em. tehtäviin. Työssä vertaillaan Delaunay-kolmioinnin muodostamisen ajan ja muistin kulutusta pintaesityksen muodostamiseen muilla menetelmillä. Lisäksi tutkitaan näin muodostettujen pintamallien tilavuuslaskennan ja interpolaation nopeutta ja tarkkuutta. fi
dc.format.extent xi, 80
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Mathematics en
dc.subject.other Geoinformatics en
dc.title Using Delaunay triangulation in infrastructure design software en
dc.title Delaunay-kolmioinnin hyödyntäminen infrastruktuurin suunnitteluohjelmistoissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Information and Natural Sciences en
dc.contributor.school Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Computer Science and Engineering en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword computational geometry en
dc.subject.keyword geographical information en
dc.subject.keyword laskennallinen geometria fi
dc.subject.keyword paikkatieto fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-012723
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Software Engineering en
dc.programme.major Ohjelmistotekniikka fi
dc.programme.mcode T-106
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Tarhio, Jorma; Prof.
dc.programme Tietotekniikan tutkinto-ohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account