Learning Centre

Empirical studies on working hours and labour market flows

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Böckerman, Petri
dc.date.accessioned 2013-10-31T09:27:47Z
dc.date.available 2013-10-31T09:27:47Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.isbn 951-791-760-0
dc.identifier.issn 1237-556X
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11207
dc.description.abstract There is a solid foundation upon which to argue that the labour market is the most important market of modern economies. The reason for this arises from the well-known fact that, by a wide margin, most individuals derive their current income flow from selling their labour services. This applies to the Finnish labour markets, which have gained growing interest during the 1990s. The prominent reason for the interest has been the empirical feature that the unemployment rate soared during the so-called great slump of the early 1990s. Since then, according to number of commentators on public affairs, unemployment has been the most important economic and social problem in Finland. In this respect, the situation is nowadays much the same across the whole European labour markets. Despite the apparent importance of labour markets, there is rather limited empirical knowledge of a number of particularities that characterize the Finnish labour markets. This collection of empirical investigations consists of five essays. These essays aim to provide evidence on interesting empirical patterns of the Finnish labour markets based on various data sets. The essays fall into three categories. The first two essays investigate the selected aspects of working hours in Finland. These essays investigate the determination of average working time from the long-term perspective and overtime at the individual-level in Finnish manufacturing. The following two essays concentrate on the dynamics of regional labour markets in Finland. These essays focus on gross job and worker flows of the Finnish regions and address the connection between unemployment and reorganization from the regional perspective. The last essay of this collection deals with the issue of the perception of job instability among workers in Europe by using survey data. en
dc.description.abstract Työmarkkinat ovat kansantalouden tärkeimmät markkinat. Suurin osa ihmisistä saa elantonsa myymällä työpanostaan. Suomen työmarkkinat ovat herättäneet kasvavaa kiinnostusta 1990-luvulla ankaran laman aikana syntyneen työttömyyden tähden. Työttömyys onkin yhteiskuntamme kipein ongelma. Tilanne on jotakuinkin samankaltainen kaikissa Euroopan maissa. Monista Suomen työmarkkinoiden piirteistä on tehty suhteellisen vähän empiirisistä tutkimusta. Väitöskirja koostuu viidestä empiirisestä tutkimuksesta, jotka jakaantuvat yhteensä kolmeen aihepiiriin. Kahdessa ensimmäisessä tutkimuksessa tarkastellaan työtunteja Suomessa. Tutkimukset keskittyvät keskimääräisen työajan määräytymiseen pitkän aikavälin näkökulmasta kansantaloudessa sekä tuntipalkkaisten työntekijöiden tekemiin ylitöihin teollisuudessa. Kahdessa seuraavassa tutkimuksessa tarkastellaan alueellisia työmarkkinoita Suomessa. Tutkimuksissa tarkastellaan sekä työpaikka- ja työntekijävirtoja alueellisesta näkökulmasta että työttömyyden ja alueellisten työmarkkinoiden uusiutumisen välistä yhteyttä. Väitöskirjan viidennessä tutkimuksessa tarkastellaan työntekijöiden kokemaa epävarmuutta työpaikkojensa pysyvyydestä Euroopassa. Tutkimus perustuu laajaan kyselyaineistoon. fi
dc.format.extent 165 s.
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki School of Economics en
dc.publisher Helsingin kauppakorkeakoulu fi
dc.relation.ispartofseries Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A fi
dc.relation.ispartofseries 216 fi
dc.title Empirical studies on working hours and labour market flows en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.identifier.urn URN:ISBN:951-791-760-0
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Kansantaloustiede fi
dc.programme.major Economics en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.contributor.supervisor Ilmakunnas, Pekka, professor
dc.opn Tervo, Hannu, professor, University of Jyväskylä, Finland
dc.subject.helecon Työmarkkinat
dc.subject.helecon Työelämä
dc.subject.helecon Työ
dc.subject.helecon Työaika
dc.subject.helecon Labour market
dc.subject.helecon Working life
dc.subject.helecon Work
dc.subject.helecon Working hours
dc.date.defence 2003-06-09
dc.dissid 238
dc.identifier.bibid 292224
local.aalto.digifolder Aalto_68019
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics