Learning Centre

Radiosondin elektroniikan vaihtoehtoiset toteutustavat

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Währn, Jon; DI
dc.contributor.author Hämäläinen, Jussi
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:55:17Z
dc.date.available 2011-12-08T09:55:17Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1115
dc.description.abstract Radiosondi on kertakäyttöinen elektroninen laite, jota käytetään pääasiassa yläilmakehän suureiden, ilmanpaineen, lämpötilan ja ilmankosteuden, määrittämiseen. Tässä työssä tarkasteltiin radiosondin elektroniikkaan sisältyviä toiminnallisia lohkoja, niiden tehtäviä sondin toiminnan kannalta sekä erilaisia vaihtoehtoja elektroniikan toteuttamiseen. Toteutustapojen ääripäinä olivat täysin kaupallisilla komponenteilla toteutettu vaihtoehto sekä vaihtoehto, jossa elektroniikan integrointiaste oli nostettu mahdollisimman korkeaksi. Toteutustapojen vertailua varten määriteltiin useita kriteerejä, joiden perusteella toteutustapoja vertailtiin. Kriteereiden avulla pyrittiin määrittämään eri toteutusvaihtoehtojen edut ja haitat sekä lopulta löytämään kolme optimaalisinta vaihtoehtoa radiosondin elektroniikan toteutukselle. Kolme optimaalisinta vaihtoehtoa pystyttiin määrittämään. Työn edetessä kuitenkin havaittiin, että näiden kolmen vaihtoehdon osalta olisi tehtävä vielä huomattavasti yksityiskohtaisempi tutkimus, ennen kuin niistä voitaisiin aloittaa tuotekehitysprojekteja. Tähän johtopäätökseen tultiin, koska huomattiin työn laajuus niin suureksi, ettei eri toteutustapojen tutkimusta voitu tehdä kovin syvällisellä tasolla. fi
dc.description.abstract Radiosonde is a disposable electronic device, which is mainly used for measuring upper atmosphere variables, defining air pressure, temperature and air humidity. In this thesis, the functional blocks which are entered into radiosonde electronics were examined. Functions of those blocks from radiosonde operational point of view and alternative implementation methods of those blocks were defined. On extremity of alternative implementation methods were a method, which uses only commercially available components and on the other end a method, which has maximal integration level. To be able to compare alternative implementation methods, we defined various criteria, for which comparison of different methods was based on. Those criteria were used to define the benefits and disadvantages of different implementation methods and finally to find three most optimal implementation methods for radiosonde electronics. Three most optimal methods could be defined. Although during the thesis it was realized that remarkably more detailed analysis of these three implementation methods should be done before starting a development project. This conclusion was done, because during the thesis work range of this thesis was realized to be so large, that it was not possible to do enough detailed analysis of these implementation methods. en
dc.format.extent vi, 59
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Radiosondin elektroniikan vaihtoehtoiset toteutustavat fi
dc.title Alternative Implementation Method of Radiosonde Electronics en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Micro- and Nanosciences en
dc.contributor.department Mikro- ja nanotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword radiosonde en
dc.subject.keyword electronics en
dc.subject.keyword implementation en
dc.subject.keyword radiosondi fi
dc.subject.keyword elektroniikka fi
dc.subject.keyword toteutus fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-012513
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Electronic Circuit Design en
dc.programme.major Piiritekniikka fi
dc.programme.mcode S-87
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Halonen, Kari; Prof.
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_32335
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 36606
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics