Lääkevalmisteen pitoisuuden alenemisen ongelmanselvitys

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Taive, Marjo
dc.contributor.author Tuokko, Aleksi
dc.date.accessioned 2013-10-16T08:05:19Z
dc.date.available 2013-10-16T08:05:19Z
dc.date.issued 2013-09-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11135
dc.description.abstract Product quality and safety are inevitably important factors in the manufacture of medicines. To trust that drug products contain what their meant to contain, is a significant factor for patient safety, medical care and reliability of the company. This thesis is a problem solving due to low assay results of a drug product. The object of this work is to find the root cause of the problem or to narrow down the possibilities for possible root causes of the low assay results. The written report examined the earlier studies of the problem solving and investigated in more detail the potential subjects of the problem. In the practical section additional samples were taken from manufacturing batches to find the root cause of the problem. The written report and sampling results provided additional information of the low assay results and probable root causes were reached. Further proposed investigation would provide certainty to the probable root causes mentioned in this thesis. en
dc.description.abstract Tuotteen laatu ja turvallisuus nousevat väistämättä tärkeiksi tekijöiksi lääkkeiden valmistuksessa. Se, että lääkkeissä pystytään luottamaan siihen, että valmiste sisältää sen, mitä paketin kylkeen kirjoitetaan, on erittäin tärkeää potilasturvallisuuden, hoidon onnistumisen ja lääkeyhtiön luotettavuuden kannalta. Tämän toteutuminen on ennen kaikkea valmisteen tuottajan, eli lääkeyhtiön vastuulla. Tässä työssä selvitetään erään lääkevalmisteen X pitoisuuden yleisestä alhaisuudesta johtuvaa ongelmaa. Työn tavoitteena on löytää mahdollinen ongelman syy tai kaventaa mahdollisia alhaisten pitoisuustulosten ongelmanaiheuttajia. Kirjallisessa työssä perehdyttiin aikaisempiin selvityksiin ja tutkittiin tarkemmin mahdollisia ongelmakohteita. Soveltavassa osiossa lisänäytteistettiin valmistuseriä ongelman juurisyyn löytämiseksi. Kirjallisen selvityksen ja näytetulosten avulla saatiin lisätietoa valmisteen alhaisesta pitoisuudesta ja päästiin lähemmäs ongelman todennäköisiä juurisyitä. Esitettyjen jatkotutkimuskohteiden tutkimisella saataisiin lisävarmuutta työssä esitetyistä todennäköisistä juurisyistä ongelman aiheuttajaksi. fi
dc.format.extent 61 + 19
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Lääkevalmisteen pitoisuuden alenemisen ongelmanselvitys fi
dc.title Problem solving of the low assay results in drug product en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword alhainen pitoisuus; lääkeaine; ongelmanselvitys; juurisyy fi
dc.subject.keyword low assay results; drug product; problem solving; root cause en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201310167708
dc.programme.major Kemian prosessit fi
dc.programme.mcode CHEM3011 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Koskinen, Jukka
dc.programme KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse