Learning Centre

It’s about time: exploring the use of divergent mechanics of depicting time in narrative comics

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Berry, Dan
dc.contributor.author Hiltunen, Tuisku
dc.date.accessioned 2021-11-28T16:02:49Z
dc.date.available 2021-11-28T16:02:49Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/111309
dc.description.abstract Comics use space to depict the passage of time. Aspiring comic artists are taught the conventional ways comics achieve this goal‚ the traditions of depicting time in comics. The aim of this thesis is to explore divergent and unconventional mechanics of depicting time in narrative comics which exist but are rarely discussed or taught. The thesis aims to prove that not only does the use of these methods not hinder the comprehensibility narrative comics, but that divergent methods of depicting time are an effective form of visual storytelling, the use of which can benefit narrative comics. To prove this hypothesis, the thesis studied five narrative comics which each use a divergent mechanic of depicting time. The study used arthrology, which is a branch of semiotic research. The research found four different ways divergent mechanics of depicting time were used. These were: to establish character, as a part of the narrative itself, as a tool for immersion and to provide metatextual commentary about the comic itself. The most significant limitation of this thesis is that the scope was small and that the results of this research cannot directly be used as educational material for comic artists who wish to learn how to use these mechanics in their own work. Despite these limitations, the thesis proves that divergent mechanics of depicting time can be used as a form of visual storytelling and have various types of narrative impact. en
dc.description.abstract Sarjakuvat käyttävät tilaa ajan kulun kuvaamiseen. Aloitteleville sarjakuvanpiirtäjille opetetaan ajan kulun kuvaamisen traditiot, ne tavat joilla sarjakuvat perinteisesti ilmaisevat ajan kulumisen. Tämän opinnäytteen tarkoitus on tutkia narratiivisissa sarjakuvissa esiintyviä mutta harvoin käsiteltyjä poikkeavia keinoja kuvata aikaa joita ei tavanomaisesti opeteta sarjakuvaopinnoissa. Tämän opinnäytteen tarkoitus on todistaa että sarjakuvat eivät pelkästään ole kykeneväisiä kuvaaman aikaa poikkeavilla tavoilla sen häiritsemättä sarjakuvan tarinan luettavuutta, vaan tällaiset poikkeavat ilmaisukeinot ovat tehokkaita visuaalisen kerronnan keinoja joita voidaan käyttää tarinoiden hyödyksi. Todistaakseen tämän hypoteesin tämä opinnäytetyö tutki viittä eri sarjakuvaa joissa kaikissa käytettiin jonkinlaista poikkeavaa ajanilmaisukeinoa. Tutkimukseen käytettiin arthrologiaa joka on semioottisen tutkimuksen haara. Tutkimus löysi näistä sarjakuvista neljä eri tarkoitusta joihin poikkeavia ajanilmaisutapoja käytettiin. Nämä tarkoitukset olivat: osoittaakseen informaatiota tietystä/tietyistä hahmosta, osana tarinaa, tapana tehostaa eläytymistä ja metatekstuaaliseen kommentointiin sarjakuvasta itsestään. Tämän opinnäytteen suurin puute on tutkimuksen suppeus ja se että tuloksia ei voi suoraan käyttää oppimateriaalina sarjakuvantekijöille jotka haluavat opetella soveltamaan poikkeavia ajanilmaisukeinoja omassa työskentelyssään. Näistä vajavaisuuksista huolimatta tämä tutkimus kuitenkin todistaa että poikkeavia ajanilmaisukeinoja voidaan käyttää sarjakuvissa osana visuaalista tarinankerrontaa monin eri tavoin. fi
dc.format.extent 100
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title It’s about time: exploring the use of divergent mechanics of depicting time in narrative comics en
dc.title Oli jo aikakin : poikkeavien ajan kulun ilmaisukeinojen käyttö narratiivisissa sarjakuvissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department muo fi
dc.subject.keyword comics en
dc.subject.keyword arthrology en
dc.subject.keyword visual storytelling en
dc.subject.keyword divergent mechanics of depicting time en
dc.subject.keyword graphic novels en
dc.subject.keyword narrative comics en
dc.subject.keyword visual narratives en
dc.subject.keyword time en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-2021112810462
dc.programme.major fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Karhumaa, Arja
dc.programme Master’s Programme in Visual Communication Design fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics