Synthesis of chiral tetrahydro-beta-carboline analogues from natural amino acids

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lood, Christopher
dc.contributor.author Laine, Aino
dc.date.accessioned 2013-10-16T08:04:21Z
dc.date.available 2013-10-16T08:04:21Z
dc.date.issued 2013-10-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11129
dc.description.abstract The aim of this thesis was to study a recently developed synthesis route to tetrahydro-beta-carbolines (THbetaCs) and their open-chained analogues. Furthermore, the aim was also to build a small compound library of these analogues. Tetrahydro-beta-carbolines are a pharmacologically important group of compounds belonging to the indole alkaloids. 2-indolylamines are structurally analogous to tetrahydro-beta-carbolines and their pharmacological activities are relatively unstudied. Recently, a novel synthesis route with chiral pool approach to THbetaCs was developed in the Koskinen laboratory, Aalto University. Using this synthesis route, chiral THbetaCs can be derived from natural amino acids and their enantiopurity is retained by using 9-phenyl-9-fluorenyl protecting group chemistry. In addition to THbetaCs, also 2-indolylamines can be synthesized with this approach. The literature part of this thesis reviews pharmacological importance of tetrahydro-beta-carbolines, while the synthetic part concentrates on synthesis of open-chained THbetaC analogues. Four chiral 2-indolylamines were synthesized using natural amino acids, namely alanine, phenylalanine, serine and proline, as starting materials. Furthermore, a library of 6 derivatives was established by simple manipulations of the amine. In subsequent studies that will be conducted in the Koskinen laboratory, this library will be extended and bioactivities of the compounds will be studied. This thesis illustrates the potential of this synthetic route in the preparation of THbetaCs as well as 2-indolylamines with > 99 % ee. The work clearly shows that this synthetic route can be applied to a range of amino acids. en
dc.description.abstract Diplomityön tavoitteena oli tutkia hiljattain kehitettyä synteesireittiä tetrahydro-beta-karboliineihin ja niiden avoketjuisiin analogeihin. Lisäksi tavoitteena oli valmistaa pieni yhdistekirjasto tetrahydro-beta-karboliinianalogeja. Tetrahydro-beta-karboliinit kuuluvat indolialkaloideihin ja ovat lääketieteellisesti merkittävä ryhmä sekä luonnollisia että synteettisiä yhdisteitä. 2-indolyyliamiinit ovat rakenteeltaan samankaltaisia kuin tetrahydro-beta-karboliinit, mutta niiden lääkekäyttöä on tutkittu melko vähän. Hiljattain Koskisen ryhmässä Aalto-yliopistossa kehitettiin uusi synteesireitti, jonka avulla kiraalisia tetrahydro-beta-karboliineja voidaan valmistaa luonnollisista aminohapoista. Tässä synteesireitissä tuotteen stereokemia saadaan lähtöaineen luonnollisesta stereokemiasta ja enantiopuhtaus säilytetään käyttämällä 9-fenyyli-9-fluorenyylisuojaryhmää. Tällä synteesireitillä voidaan valmistaa myös 2-indolyyliamiineja. Työn kirjallisuusosassa tutkitaan tetrahydro-beta-karboliinien käyttöä lääketieteessä, kun taas työn synteettisessä osassa keskitytään avoketjuisten analogien synteesiin. Neljä 2-indolyyliamiinia syntetisoitiin käyttäen lähtöaineina alaniinia, fenyylialaniinia, seriiniä ja proliinia. Amiinin yksinkertaisilla manipulaatioilla indolyyliamiineista luotiin kuuden johdannaisen kirjasto. Jatkotutkimuksissa kirjastoa tullaan laajentamaan ja yhdisteiden biologiset aktiivisuudet määritetään. Diplomityö osoittaa, että tetrahydro-beta-karboliineja ja 2-indolyyliamiineja voidaan syntetisoida käyttämällä tätä synteesireittiä. Synteesillä saavutetaan enantiopuhdas tuote (ee > 99 %) ja tämän työn perusteella lähtöaineiksi soveltuvat useat erilaiset aminohapot. fi
dc.format.extent 79+27
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Synthesis of chiral tetrahydro-beta-carboline analogues from natural amino acids en
dc.title Kiraalisten avoketjuisten tetrahydro-beta-karboliinianalogien synteesi luonnollisista aminohapoista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tetrahydro-beta-karboliini fi
dc.subject.keyword 2-indolyyliamiini fi
dc.subject.keyword aminohappo fi
dc.subject.keyword luonnonainesynteesi fi
dc.subject.keyword tetrahydro-beta-carboline en
dc.subject.keyword 2-indolylamine en
dc.subject.keyword amino acid en
dc.subject.keyword natural product synthesis en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201310167722
dc.programme.major Kemia fi
dc.programme.mcode KE3001 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Koskinen, Ari
dc.programme KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account