Environmental impact study of softwood prehydrolysis kraft pulping and bleaching

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Vehmaa, Janne
dc.contributor.advisor Rauhala, Tiina
dc.contributor.advisor Piira, Jussi
dc.contributor.author Savela, Miikka-Jaakko
dc.date.accessioned 2013-10-16T08:04:11Z
dc.date.available 2013-10-16T08:04:11Z
dc.date.issued 2013-10-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11128
dc.description.abstract The objective of this Master’s Thesis was to produce prehydrolysis-kraft pulp (dissolving grade pulp) and examine different bleaching sequences for the dissolving grade pulp produced as well as to study the environmental impact of the bleaching. Hardwoods have been recently studied for the dissolving grade pulp production but the study of softwoods is lately mainly focused on paper grade pulp production. The literature review focused on different prehydrolysis methods and their properties, the bleaching of pulp and the environmental impact of bleaching. Also the possibility to convert conventional pulp mill into forest biorefinery was discussed. The experimental part consisted of prehydrolysis-kraft pulping and subsequent bleaching of the produced dissolving grade pulp with three different bleaching sequences. The main objective was to produce high purity dissolving grade pulp which achieves the strict environmental standards. The only bleaching sequence to achieve the targets appointed was the conventional four-phase ECF bleaching sequence. The bleaching chemical consumption however was rather high with each bleaching stage. The environmental impact of bleaching showed similar results compared to conventional kraft pulp bleaching in laboratory scale. The production of dissolving grade pulp from softwood is possible and economically profitable if the market price for dissolving grade pulp is sufficient and if reasonable amount of valuable side products can be further produced from the hydrolysate. en
dc.description.abstract Tämän diplomityön tavoitteena oli valmistaa esihydrolysoitua sulfaattisellua (liukosellu) havupuusta ja tutkia valmistetun massan valkaisua eri valkaisusekvensseillä. Myös valkaisun ympäristövaikutuksia tutkittiin. Viime aikoina lehtipuu on ollut esihydrolysoidun sellun valmistuksen pääasiallisena tutkimuskohteena, kun taas havupuuta on tutkittu enemmän perinteisen sulfaattisellun valmistuksessa. Kirjallisuusosassa tutkitaan eri esihydrolyysimenetelmiä sekä niiden ominaisuuksia, sellun valkaisua eri kemikaaleilla, sekä valkaisun ympäristövaikutuksia. Myös perinteisen sellutehtaan muuntamista tulevaisuuden biojalostamoksi tarkastellaan. Kokeellisessa osassa valmistetaan esihydrolysoitua havupuusellua ja valkaistaan valmistettu sellu kolmella erilaisella valkaisusekvenssillä. Tavoitteena on valmistaa esihydrolysoitua sellua, joka saavuttaa halutut laatuvaatimukset ja täyttää vaaditut ympäristökriteerit. Ainoa valkaisusekvenssi, joka saavutti laatuvaatimukset, oli neljävaiheinen perinteinen ECF-sekvenssi. Valkaisukemikaalien kulutus oli varsin korkea jokaisessa valkaisuvaiheessa. Valkaisun ympäristövaikutukset esihydrolysoidulla sellulla olivat samalla tasolla verrattuna tavallisen kraft-prosessin valkaisuun. Havupuusta valmistettava liukosellu on taloudellisesti järkevää valmistaa vain jos liukosellun hinta on tarpeeksi korkea ja jos sivutuotteina saatavat arvokkaat orgaaniset yhdisteet voidaan hyödyntää nykyistä paremmin. fi
dc.format.extent 73+13
dc.language.iso en en
dc.title Environmental impact study of softwood prehydrolysis kraft pulping and bleaching en
dc.title Esihydrolysoidun havusellun valmistuksen ja valkaisun ympäristövaikutusten tarkastelu fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword autohydrolyysi fi
dc.subject.keyword esihydrolyysi fi
dc.subject.keyword valkaisu fi
dc.subject.keyword TCF fi
dc.subject.keyword ECF fi
dc.subject.keyword COD fi
dc.subject.keyword AOX fi
dc.subject.keyword autohydrolysis en
dc.subject.keyword prehydrolysis en
dc.subject.keyword bleaching en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201310167718
dc.programme.major Sellutekniikka fi
dc.programme.mcode P3002 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Dahl, Olli
dc.programme PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account