Learning Centre

Decreasing fresh water consumption and solids losses on a light weight coated paper line

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Pirinen, Mikko
dc.contributor.author Vuoriluoto, Tuomas
dc.date.accessioned 2013-10-16T08:03:37Z
dc.date.available 2013-10-16T08:03:37Z
dc.date.issued 2013-10-15
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11125
dc.description.abstract The purpose of this work was to determine the potential for a decrease in fresh water consumption and solids losses on a light weight coated paper line. The literature part of this work examines the role of water in the papermaking and the effects of decreased fresh water consumption including known problems and changes in process water composition. Commonly used and novel methods for process water purification are presented. The retention phenomenon is closely tied with both fresh water use and solids losses and thus it was also examined. In the experimental part, water and solids balances were built based on data collected from a thermomechanical pulping and light weight coated paper production lines and the results were analyzed. Under normal operating conditions, the amount of clear filtrate should be sufficient for replacing at least the fresh water showers of the wire section. Although the wire section showers might tolerate the current filtrate quality, investments to advanced purification methods are probably required if the goal is to stop using fresh water in showers altogether. In addition, reducing the amount of water discharged should be continued. Verifying actual solids losses with the solids balance was unsuccessful, although the results for the paper production line were promising. An Excel sheet was constructed to allow further investigation into the matter of solids losses with the help of a set of samples taken from the production line. en
dc.description.abstract Tämän työn tarkoituksena oli arvioida veden käytön ja kiintoainehäviöiden vähentämisen mahdollisuuksia tutkitulla kevyesti päällystettyä painopaperia valmistavalla paperikonelinjalla. Kirjallisuusosassa tarkasteltiin veden käyttöä paperinvalmistuksessa sekä syvennyttiin tuoreveden käytön vähentämisen vaikutuksiin, muun muassa sen aiheuttamiin ongelmiin sekä muutoksiin prosessiveden koostumuksessa. Lisäksi työssä esiteltiin sekä yleisesti käytettyjä että uudempia tekniikoita, joilla prosessivettä voidaan puhdistaa. Myös retentio-ilmiötä tarkasteltiin, koska se liittyy läheisesti sekä tuoreveden käyttöön ja kiintoainehäviöihin. Kokeellisessa osassa koostettiin vesi- ja massataseet, jotka laadittiin termomekaanisen massan valmistuslinjasta sekä paperikonelinjasta kerätyn mittaustiedon perusteella. Tuloksia analysoitaessa havaittiin, että normaaliolosuhteissa kirkassuodoksen pitäisi riittää ainakin viiraosan tuorevesisuihkujen korvaamiseen. Vaikka viiraosan suihkut toimisivatkin nykyisellä suodosten laatutasolla, investointeja edistyneisiin puhdistustekniikoihin tarvitaan todennäköisesti, mikäli aikeena on lopettaa tuoreveden käyttö suihkuissa kokonaan. Myös työtä systeemistä häviävän veden määrän pienentämiseksi on jatkettava. Kiintoainehäviöiden suuruutta ei pystytty todentamaan lasketun massataseen avulla, vaikka paperinvalmistuslinjalta saadut tulokset olivat lupaavia. Kiintoainehäviöiden määrän tutkimista voidaan jatkaa näytesarjan sekä työn yhteydessa rakennetun Excel-taulukon avulla. fi
dc.format.extent 90 + 10
dc.language.iso en en
dc.title Decreasing fresh water consumption and solids losses on a light weight coated paper line en
dc.title Tuoreveden käytön ja kiintoainehäviöiden vähentäminen kevyesti päällystettyä painopaperia valmistavalla paperikonelinjalla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword paperi fi
dc.subject.keyword paper en
dc.subject.keyword materiaalitehokkuus
dc.subject.keyword LWC
dc.subject.keyword kiintoainehäviö
dc.subject.keyword kiintoaine
dc.subject.keyword tuorevesi
dc.subject.keyword vesi
dc.subject.keyword paperinvalmistus
dc.subject.keyword material efficiency
dc.subject.keyword LWC
dc.subject.keyword solids losses
dc.subject.keyword solids
dc.subject.keyword fresh water
dc.subject.keyword water
dc.subject.keyword papermaking
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201310167728
dc.programme.major Paperi- ja painatustekniikka fi
dc.programme.mcode P3003 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Paltakari, Jouni
dc.programme PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi
local.aalto.openaccess no
local.aalto.digifolder Aalto_91580
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 48113
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics