Learning Centre

Litiumioniakun oikosulkusuojaus hybridityökoneessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ronkainen, Teemu
dc.contributor.author Vaurio, Sampsa
dc.date.accessioned 2013-10-14T11:26:29Z
dc.date.available 2013-10-14T11:26:29Z
dc.date.issued 2013-08-30
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11107
dc.description.abstract Tämä diplomityö käsittelee raskaassa hybridityökoneessa käytettävän litiumioniakun ja tasasähkökatkojan muodostaman kokonaisuuden oikosulkusuojausta. Työssä selvitettiin kirjallisuustutkimuksella ja haastatteluilla litiumioniakkujen oikosulkusuojaukseen liittyviä ongelmia ja niiden mahdollisia ratkaisuja. Tutkimuksen kohteeksi otettiin yleisesti oikosulkusuojaukseen käytettävät laitteet: sulake ja DC-kontaktori. Selvitystyön tuloksien perusteella todettiin, että suojalaitteiden mitoittaminen akkujärjestelmään on hankalaa ja osa suojalaitteista soveltuu paremmin henkilöautokokoluokan suojaukseen. Mitoittamisongelman ratkaisuksi tutkittiin mahdollisuutta hyödyntää akkujen simulointimalleja oikosulkusuojien mitoituksessa. Tutkimuksessa osoittautui, ettei kyseiseen käyttötarkoitukseen löytynyt sopivaa mallia, eikä olemassa olevien akkumallien käyttöä ole testattu oikosulkutilanteiden simuloinnissa. Työssä tutkittiin lisäksi mahdollisuutta käynnistää sulakkeen valokaariaika siihen suunnitellulla sulakkeenpolttopiirillä. Suoritettujen mittauksien perusteella ratkaisu ei toiminut toivotulla tavalla. Siitä huolimatta, että työssä ei kyetty löytämään ratkaisua tutkimusongelmaan, nykyisten ratkaisujen ongelmakohtia saatiin nostettua esiin ja ehdotettua jatkotutkimuskohteita. fi
dc.description.abstract The Master’s thesis addressed the problem of short circuit protection of a lithium-ion battery and a DC-DC converter in a heavy-duty hybrid electric vehicle. In this thesis literary research and interviews were used to investigate problems and possible solutions in above-mentioned setting. Commonly used short circuit protection devices i.e. a fuse and a DC contactor were selected for a more detailed investigation.As a result, it was concluded that dimensioning of the protection devices to a battery system is difficult and some of the protection devices are better suitable for the protection of a hybrid electric car. To solve the dimensioning problem, possibility to use battery simulation models on dimensioning of the protection devices was investigated. As a result, it is concluded that a suitable battery model for this type of use is not available. Existing models have not been tested in simulation of the short circuit situations. In this thesis, the possibility of starting the fuse arcing time with a specifically designed fuse burning circuit was investigated with measurements. Based on the measurements, it was found that the solutions did not behave as expected. Although, this thesis could not find a solution to the presented research problem, it was able to highlight the problems with the current short circuit protection solutions and give suggestions for further research. en
dc.format.extent 9+64
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Litiumioniakun oikosulkusuojaus hybridityökoneessa fi
dc.title Short circuit protection of the Lithium-ion battery in heavy-duty hybridvehicle en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Department of Electrical Engineering en
dc.contributor.department Sähkötekniikan laitos fi
dc.subject.keyword oikosulku fi
dc.subject.keyword litiumioniakku fi
dc.subject.keyword oikosulkusuojaus fi
dc.subject.keyword sulake fi
dc.subject.keyword kontaktori fi
dc.subject.keyword hybridiajoneuvo fi
dc.subject.keyword työkone fi
dc.subject.keyword energiavarasto fi
dc.subject.keyword sähköajoneuvo fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201310157693
dc.programme.major Sähkökäytöt fi
dc.programme.mcode S3016 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kyyrä, Jorma
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_89978
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 48076
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse