Prototyypit esteettömyystietokannan suunnittelun tukena

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Riihiaho, Sirpa
dc.contributor.author Mäkelä, Jani
dc.date.accessioned 2013-10-14T11:05:50Z
dc.date.available 2013-10-14T11:05:50Z
dc.date.issued 2013-08-30
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11102
dc.description.abstract Väestön ikärakenteen vanhenemisen takia kysyntä esteettömille ympäristöille ja palveluille kasvaa huomattavaa vauhtia. Yksi palvelu, joka tarjoaa tietoa esteettömästä suunnittelusta, on ARAn ylläpitämä ARVI-tietokanta. ARVI-tietokanta on kuitenkin monille tuntematon, eikä sen sisältämää tietoainesta pidetä luotettavana. Tämän diplomityö tarkoitus on selvittää kuinka nykyisen ARVI-tietokannan tietoaines saataisiin paremmin palvelua käyttävien ihmisten käyttöön ja kuinka tämä materiaali saadaan tukemaan rakennusluvan ja ARAn rahoituksen hakua. Diplomityön aikana rakennetaan useita tietokoneella luotuja prototyyppejä, joita testataan käytettävyystesteillä. Näiden testien aikana selvitetään myös kuinka prototyyppejä voidaan käyttää saamaan testikäyttäjiltä parempaa palautetta ja enemmän ideoita käytettävyystestien aikana. fi
dc.description.abstract Because the age structure is getting older in Finland, demand for accessible environments and services is growing at an accelerating pace. One service that provides information about accessibility is the ARVI database, which is operated by ARA. The ARVI database is unknown to many and its data is regarded as unreliable. The aim of this study is to examine how the information the current ARVI database holds could better service the people who would benefit from it and how this material could be used to support the application of building permits and funding from ARA. During the thesis a number of computer-generated prototypes will be built which will be tested with usability testing. How prototypes can be used to get better feedback and more ideas from test users during usability tests will also be examined during the tests. en
dc.format.extent 7 + 53
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Prototyypit esteettömyystietokannan suunnittelun tukena fi
dc.title Prototypes as a way to support the design of an accessibility database en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Department of Computer Science and Engineering en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword prototypes en
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword user interfaces en
dc.subject.keyword usability testing en
dc.subject.keyword prototyypit fi
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword käyttöliittymät fi
dc.subject.keyword käytettävyystestaus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201310157695
dc.programme.major Käyttöliittymät ja käytettävyys fi
dc.programme.mcode IL3012 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Nieminen, Marko
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse