Learning Centre

Digitalisoituminen ja energia monitieteisinä tutkimusalueina - Arvio MIDE-tutkimusohjelman onnistumisesta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Lähteenmäki-Smith, Kaisa
dc.contributor.author Lamminmäki, Kalle
dc.contributor.author Haila, Katri
dc.contributor.other Ramboll Management Consulting
dc.date.accessioned 2013-10-11T08:43:47Z
dc.date.available 2013-10-11T08:43:47Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5372-1 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5371-4 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4969 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4950 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4950 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11087
dc.description.abstract Arvioinnin kohteena olleen “Multidisciplinary Institute of Digitalisation and Energy” –tutkimusohjelman (jäljempänä MIDE-tutkimusohjelma tai lyhyesti MIDE tai ohjelma) tavoitteet voidaan jakaa laajemman tason tavoitteisiin ja ohjelman toiminnallisiin päätavoitteisiin. MIDE-ohjelman laajempana tavoitteena on huipputason osaamisen luominen, opetuksen vahvistaminen ja suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn lisääminen. Lisäksi MIDE-ohjelman laajempana tavoitteena on ollut parantaa suomalaisen teollisuuden, tutkimuksen ja koulutuksen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla sekä alan opetusta projektien tutkimusalueilla. MIDEn toiminnallisiin päätavoitteisiin on kuulunut laadukkaan ja pitkäjänteisen moni- ja poikkitieteellisen perustutkimuksen edistäminen. Tätä on edistetty toimintamallilla, jossa kannustetaan yhteistyöhön yli osaamis- ja yksikkörajojen Aalto-yliopiston sisällä sekä mahdollistetaan tutkimukseen keskittyminen riittävällä resurssoinnilla ja kevyellä projekti- ja ohjelmatason hallinnolla. Monitieteisyys ei ollut itseisarvoista, vaan MIDEen valittujen projektien tutkimusongelmat ovat olleet luonteeltaan sellaisia, että ne ovat edellyttäneet monialaista tutkimusyhteistyötä. MIDE-toimintamallissa on pyritty kevyeen hallintoon. MIDE-toimintamallin lisäarvon osatekijöinä nousevat arvioinnissa esille monitieteisyys ja mahdollisuus tehdä rohkeaa, vapaata ja pitkäjänteistä tutkimusta valituilla tutkimusalueilla. Osallistumista ja ohjelman toimintamallin ominaispiirteistä monitieteisyys ja monialaisuus nousevat arvioinnissa erityisen merkittävään rooliin. Yleisesti ottaen MIDE-ohjelma ja sen projektit saivat kyselyssä ja haastatteluissa erinomaisia arvioita. Projektien osalta esiin nousevat erityisesti monitieteellisyydessä onnistuminen, pitkäjänteisen tutkimustyön mahdollistaminen MIDEn ansiosta sekä projektihallinnon keveys. Lisäkehittämistä on puolestaan tunnistettu muun muassa alueilla, jotka eivät ole olleet ohjelman avaintavoitteita, mm. kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen. Poikkeuksia tässäkin tosin ilmenee: vierailevat tutkimusprofessorit ovat synnyttäneet yhteyksiä, joiden varaan on jo nyt muodostunut myös muista lähteistä rahoitettavaa tutkimustoimintaa. Joillakin projekteilla ja niitä toteuttavilla tutkimusryhmillä on myös merkittävää toimintaa Suomen rajojen ulkopuolella. Ohjelman puitteissa käsiteltiin monitieteisiä ja merkittäviin yhteiskunnallisiin ongelmiin nivoutuvia tutkimusongelmia muun muassa opiskelijaprojektien, yhteisen raportoinnin ja kansainvälisten yritysvierailujen muodossa. Bit Bang-jatko-opiskelijakurssi ja sen toimintamalli sai arvioinnissa erittäin myönteisen arvion osallistujiltaan. fi
dc.format.extent 64
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER fi
dc.relation.ispartofseries 11/2013
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Energy en
dc.title Digitalisoituminen ja energia monitieteisinä tutkimusalueina - Arvio MIDE-tutkimusohjelman onnistumisesta fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.subject.keyword Multidisciplinary Institute of Digitalisation and Energy fi
dc.subject.keyword MIDE-tutkimusohjelma fi
dc.subject.keyword arviointi fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5372-1
dc.type.dcmitype text en
dc.contributor.lab MIDE-tutkimusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics