A longitudinal case study of an entrepreneurial networking process

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Leskinen, Raija
dc.date.accessioned 2013-10-10T09:46:47Z
dc.date.available 2013-10-10T09:46:47Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.isbn 978-952-60-4093-6
dc.identifier.issn 1799-4934
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11081
dc.description.abstract Tarkoitus – Tämän tutkimuksen tarkoituksena on syventää ymmärrystä yrittäjien verkostoitumisprosessista yksilön näkökulmasta. Tutkimuksen kohteena ovat yksilöiden välinen dynamiikka ja kollektiiviset prosessit yrittäjien verkostoitumisprosessissa. Tutkitaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat yrittäjien välisiin suhteisiin ja sitä kautta edistävät yhteistyötä tai vaikuttavat epäonnistumiseen yrittäjien verkostoitumisprosessin aikana. Päätutkimuskysymys on: Kuinka yrittäjien verkostoitumisprosessi kehittyy? Oleellisiin asioihin, käsitteisiin ja tekijöihin perehtymällä voidaan yrittäjyys- ja verkostotutkimuksessa löytää uusia suuntia. Monimutkainen todellisuus ja inhimillinen toimija tämän todellisuuden luojana yrittäjien verkostoitumisprosessissa ovat mielenkiinnon kohteina. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä yksilöiden välisestä dynamiikasta ja kollektiivisesta prosessista, samoin kuin vuorovaikutuksesta ja dialogista verkostoitumisprosessin aikana. Teoriat ja metodit – Väitöskirja ja sen kolme artikkelia perustuvat ja nivoutuvat tieteellisiin käsitteisiin ja teorioihin yrittäjyyden, organisaatioiden johtamisen ja yhteiskuntatieteiden kirjallisuudessa. Kaikki kolme artikkelia perustuvat samaan tapaustutkimukseen; 25 palvelumarkkinoilla toimivan yrittäjän verkostoitumisprojekti ajalla 2006–2008. Yhteenvetoosa ja kolme artikkelia tarkastelevat verkostoitumisprosessia yksilön näkökulmasta. Artikkelit – Väitöskirja sisältää kolme tieteellistä artikkelia: A) Yrittäjät verkostoitumisprosessin inhimillisinä toimijoina (Leskinen, 2010); B) dialogin avulla innovointia ja oppimista yrittäjien verkostoitumisprosessissa (Leskinen, hyväksytty julkaistavaksi 2011); C) menestys naisyrittäjien verkostoitumisprosessissa (Leskinen, 2011). Kontribuutio – Väitöskirjalla on kaksi pääkontribuutiota, jotka liittyvät inhimilliseen toimijaan verkostoitumisprosessitutkimuksessa ja yrittäjien verkostoitumisprosessin viitekehyksen kehittäminen ja uudistaminen yksilön näkökulmasta. Yksityiskohtaisemmin väitöskirjalla ja kolmella artikkelilla on seuraavia teoreettisia kontribuutioita: 1) yrittäjien verkostoitumisilmiön kuvaaminen 2) yrittäjien verkostoitumisviitekehyksen kuvaaminen yrittäjäominaisuuksien ja organisaatiotekijöiden (dialogi, luottamus, sitoutuminen) vuorovaikutuksena, 3) uuden “yrittäjät verkostoitumisprosessin inhimillisinä toimijoina” - käsitteen kuvaaminen, 4) dialogi, sitoutuminen, luottamus – tekijöiden tutkiminen verkostoitumisprosessissa, 5) dialogin avulla tapahtuvan innovoinnin ja oppimisen tutkiminen verkostoitumisprosessissa, 6) menestyksen teoreettisen tarkastelun ja empiiristen tulosten kuvaaminen naisyrittäjien verkostoitumisprosessin yhteydessä. fi
dc.format.extent 88, [62] s.
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS fi
dc.relation.ispartofseries 32/2011 fi
dc.title A longitudinal case study of an entrepreneurial networking process en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-4093-6
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen fi
dc.programme.major Entrepreneurship and SME Business Managament en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.contributor.supervisor Virtanen, Markku, professor
dc.opn Aaltio, Iiris, professor, University of Jyväskylä, Finland
dc.subject.helecon yrittäjyys
dc.subject.helecon verkostot
dc.subject.helecon prosessit
dc.subject.helecon innovaatiot
dc.subject.helecon oppiminen
dc.subject.helecon entrepreneurship
dc.subject.helecon networks
dc.subject.helecon processes
dc.subject.helecon innovation
dc.subject.helecon learning
dc.date.defence 2011-04-27
dc.dissid 422
dc.identifier.bibid 574400


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account