Learning Centre

Ohjelmistokonfiguraation hallinnan määritteleminen tuotekehitykselle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jussila, Jarkko; DI
dc.contributor.author Elemo, Henri
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:51:17Z
dc.date.available 2011-12-08T09:51:17Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1097
dc.description.abstract Yleensä ohjelmistokonfiguraation hallinnan käyttömalli ohjelmistokehitysprojektille on valittu tekemällä ainutkertainen soveltuvuustutkimus jokaiselle ohjelmistokehitysprojektille erikseen. Tällainen päätöksentekoprosessi on tarkka, mutta se vaatii paljon aikaa sekä resursseja. Onkin tarve pystyä helpottamaan ohjelmistokonfiguraation hallinnan käyttömallin valintaa, jotta päätöksentekoprosessista saadaan nopeampi ja kannattavampi. Tämän diplomityön tavoite on löytää tekijät, jotka vaikuttavat ohjelmistokonfiguraation hallinta prosessiin ohjelmistokehitysympäristössä, sekä luoda kysymyslista jota pystytään hyödyntämään ohjelmistokehitysympäristön ominaisuuksien tutkimisessa. Lisäksi tutkitaan miten eri Nokia Siemens Networksillä käytettävät versionhallintajärjestelmät ja ohjelmistokonfiguraation hallinnan käyttömallit tukevat löydettyjä vaatimuksia. Yhdistämällä nämä kaksi tutkimustulosta pystytään saamaan hyvä pohja kun suunnitellaan ohjelmistokonfiguraation hallinnan prosesseja uusille tai jo olemassa oleville ohjelmistokehitysprojekteille. Tutkittaessa eri ohjelmistokonfiguraation hallinnan prosesseja keskityttiin jokaisen prosessin vahvuuksiin, heikkouksiin, sekä samankaltaisuuksiin. Tämä sen takia, koska ohjelmistokonfiguraation hallinnan työkalut, sekä prosessit sisältävät ominaisuuksia, jotka soveltuvat paremmin eri ohjelmistokehitysympäristöihin kuin toiset. fi
dc.description.abstract Normally, the usage model for Software Configuration Management (SCM) used in software development projects has been chosen by making a individual feasibility studies for each project. This way of making decisions is accurate, but it requires plenty of time and resources. There is a need to ease the selection of a SCM usage model to increase speed and profitability of decision making process. The object of this thesis is to discover the factors affecting the software configuration management process in the SW development environment and create question lists that can be exploited when investigating the characteristics of SW development. In addition, we have studied how different version control systems and software configuration management usage models used inside Nokia Siemens Networks handle these different requirements for SCM. When combining these two outcomes we have a good basis for designing new software configuration management processes for new or existing software development projects. When comparing different SCM processes, we have studied the strengths, disadvantages and similarities of each solution. This is, due to the fact that different software configuration management tools and processes have characteristics that can be applied better to one software development context than in another. en
dc.format.extent viii, 82, [10]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Computer science en
dc.title Ohjelmistokonfiguraation hallinnan määritteleminen tuotekehitykselle fi
dc.title Defining software configuration management for product development en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword SCM en
dc.subject.keyword SCCM en
dc.subject.keyword VCS en
dc.subject.keyword SCM usage model en
dc.subject.keyword SW development en
dc.subject.keyword SCM fi
dc.subject.keyword SCCM fi
dc.subject.keyword versionhallintajärjestelmä fi
dc.subject.keyword käyttömalli fi
dc.subject.keyword tuotekehitys fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-012267
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Communications Engineering en
dc.programme.major Tietoliikennetekniikka fi
dc.programme.mcode S-72
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Korhonen, Timo O.; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_17655
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 36265
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics