Kaduilla muutoksen merkit - Katutaiteen opettamisen tarkastelua kriittisen pedagogiikan näkökulmasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Väätti, Aini
dc.date.accessioned 2013-09-17T12:42:01Z
dc.date.available 2013-09-17T12:42:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10959
dc.description.abstract Tutkielman päämääränä oli selvittää katutaiteen ja kriittisen pedagogiikan suhdetta. Tutkielman ensimmäisessä osassa käsitellään julkisen tilan ja vallan suhdetta, nuorison vaikuttamismahdollisuuksia, katutaidetta kannanoton keinona ja kriittisen pedagogiikan ja katutaiteen suhdetta. Toisessa osassa keskitytään opettajan mahdollisuuksiin ja vastuuseen katutaiteen laittomuuden haasteiden ja opetuksen arvovapauden näkökulmista. Aineisto kerättiin teemahaastattelujen kautta. Teemahaastatteluissa haastateltiin kahta katutaiteen opettajaa keväällä 2012. Päälähdekirjallisuutena oli suomalainen kriittistä pedagogiikkaa käsittelevä kirjallisuus. Teoria ja analyysi ovat tutkielmassa lomittain: teemahaastattelut ja lähdekirjallisuudesta poimitut ajatukset yhdistettiin teemoittelun kautta. Katutaiteen opettajat kokivat lupien hankkimisen kadulla työskentelemiseen vaikeaksi, mutta myös muutokselle parempaan suuntaan nähtiin mahdollisuuksia. Vaikeasti poistettavissa olevat teokset koettiin problemaattisiksi opetuksen kannalta. Haastateltavat kokivat katutaiteen opetuksen osaksi yhteiskunnallista vaikuttamista. Toinen haastateltavista toi omia yhteiskunnallisia mielipiteitään esille opetuksessan ja toinen pyrki vaikuttamaan tuomalla esiin vaihtoehtoisen arvomaailman työpajoissa työskentelyn kautta. Molemmat haastateltavat korostivat erilaisten mielipiteiden kunnioittamista. Kriittisen pedagogiikan kannalta katutaide näyttäytyi mielenkiintoisena valtasuhteita kyseenalaistavana ja rajoja kokeilevana. Katutaiteessa yhdistyivät myös nuorten elämismaailma ja mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. fi
dc.format.extent 29
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Art education en
dc.title Kaduilla muutoksen merkit - Katutaiteen opettamisen tarkastelua kriittisen pedagogiikan näkökulmasta fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword katutaide fi
dc.subject.keyword kriittinen pedagogiikka fi
dc.subject.keyword tila fi
dc.subject.keyword valta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308107468
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Niiniskorpi, Soile
dc.programme Degree Programme in Art Education en
dc.programme Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account