Input-output analysis of the networks of production, consumption and environmental destruction in Finland

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Seppälä, Jyri, Professor, Finnish Environment Institute SYKE
dc.contributor.author Mattila, Tuomas J.
dc.date.accessioned 2013-09-05T09:00:08Z
dc.date.available 2013-09-05T09:00:08Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5280-9 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5279-3 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10942
dc.description.abstract Modern systems of production and consumption are complex and global. Supply networks cross continents, linking the consumption in Finland to land use in the Latin-America and South-East Asia. Economic input-output analysis was originally developed to track the production networks of a single country, but it has recently been applied to include environmental impacts over several regions. Current environmentally extended input-output (EEIO) models connect consumption, production and environmental impacts into a transparent system of equations, which can be used to examine the direct and indirect effects of different economic activities. The combination of EEIO with life cycle assessment (LCA) has allowed the industrial ecological analysis of various environmental footprints (for example ecological, carbon and water). However these footprints capture only a narrow share of the overall sustainability. The aim of this study was to broaden the scope of previous footprint analyses by focusing on new environmental impacts such as biodiversity, land use and ecotoxic effects. Impact assessment models for each impact category were connected to the general EEIO framework. This allowed the detailed analysis (structural path, structural decomposition and sensitivity analysis) to find the key components causing environmental destruction through production and consumption. These identified key components can be used to model and manage the environmental issues from a whole system perspective. en
dc.description.abstract Nykyinen tuotannon ja kulutuksen järjestelmä on globaali ja monimutkainen. Suomessa kulutettujen tuotteiden hankintaketjut ulottuvat eri mantereille, aiheuttaen vaikutuksia esimerkiksi Etelä-Amerikan ja Kaakkois-Aasian maankäytölle. Panos-tuotos analyysi kehitettiin alun perin yksittäisen valtion talouden tuotannon rakenteiden tarkasteluun, mutta sitä on viime aikoina laajennettu käsittämään useampia alueita ja myös ympäristövaikutuksia. Nykyaikaiset ympäristölaajennetut panos-tuotos mallit (environmentally extended input-output, EEIO) kytkevät toisiinsa kulutuksen, tuotannon ja ympäristövaikutukset läpinäkyväksi mallikehikoksi, jolloin tätä kokonaisuutta voidaan analysoida systemaattisesti. Eri taloudellisten toimintojen suoria ja epäsuoria vaikutuksia voidaan tarkastella samalla läpinäkyvällä kehikolla. Viime aikoina ympäristölaajennettuja panos-tuotosmalleja on kytketty elinkaariarvioinnin vaikutusarviointimenetelmiin (life cycle assessment, LCA). Aikaansaaduilla teollisen ekologian malleilla on tarkasteltu laajasti vaikutuksia erilaisiin ympäristövaikutuksiin. Yleensä tarkastelu on kuitenkin rajoittunut erilaisiin jalanjälkilaskelmiin (hiili-, vesi- ja ekologinen jalanjälki). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli laajentaa näkökulmaa kattamaan myös harvemmin tutkittuja, mutta tärkeiksi koettuja vaikutuksia, kuten biodiversiteettivahingot, maankäyttö ja haitallisten aineiden vaikutukset. Työssä kytkettiin vaikutusarviointimalleja panos-tuotos malliin ja tulosten avulla purettiin kunkin vaikutusluokan kannalta keskeisimmät taloudelliset prosessit ja tuoteketjut. Näitä keskeisiksi tunnistettuja tekijöitä voidaan hyödyntää, kun haetaan systeemitason keinoja ympäristön ja talouden kehityksen ohjaamiseksi. fi
dc.format.extent 120
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 124/2013
dc.relation.haspart [Publication 1]: T. Mattila, P. Leskinen, I. Mäenpää and J. Seppälä. An environmentally extended input-output analysis to support sustainable use of forest resources. The Open Forest Science Journal, 4: 15-23, 2011.
dc.relation.haspart [Publication 2]: T. Mattila, J. Seppälä, A. Nissinen and I. Mäenpää. Land use impacts of industries and products in the Finnish economy: a comparison of three indicators. Biomass and Bioenergy, 35:4781-4787, 2011.
dc.relation.haspart [Publication 3]: T. Mattila. Any sustainable decoupling in the Finnish economy? A comparison of the pathways and sensitivities of GDP and ecological footprint 2002-2005. Ecological Indicators, 16:128-134, 2012.
dc.relation.haspart [Publication 4]: T. Mattila, M. Verta, J. Seppälä. Comparing priority setting in integrated hazardous substance assessment and in life cycle impact assessment. International Journal of Life Cycle Assessment, 16:788-794, 2011.
dc.relation.haspart [Publication 5]: T. Mattila, S. Koskela, J. Seppälä and I. Mäenpää. Sensitivity analysis of environmentally extended input-output models as a tool for building scenarios of sustainable development. Ecological Economics, 86:148-155, 2013.
dc.subject.other Economics en
dc.subject.other Environmental science en
dc.title Input-output analysis of the networks of production, consumption and environmental destruction in Finland en
dc.title Suomen tuotannon ja kulutuksen aiheuttamien ympäristövaikutusten panos-tuotos analyysi fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Matematiikan ja systeemianalyysin laitos fi
dc.contributor.department Department of Mathematics and Systems Analysis en
dc.subject.keyword input-output analysis en
dc.subject.keyword ecological footprint en
dc.subject.keyword ecological economics en
dc.subject.keyword life cycle assessment en
dc.subject.keyword panos-tuotos analyysi fi
dc.subject.keyword ekologinen jalanjälki fi
dc.subject.keyword ympäristötaloustiede fi
dc.subject.keyword elinkaariarviointi fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5280-9
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Hämäläinen, Raimo P., Professor, Aalto University, Finland
dc.opn Norris, Gregory A., PhD, Harvard University, USA
dc.date.dateaccepted 2013-04-24
dc.contributor.lab Systems Analysis Laboratory en
dc.contributor.lab Systeemianalyysin laboratorio fi
dc.rev Lenzen, Manfred, Professor, University of Sydney, Australia
dc.rev Nakamura, Shinichiro, Professor, Waseda University, Japan
dc.date.defence 2013-09-12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account