Learning Centre

Päästä-päähän reitittävä Ethernet – Tekninen kokeilu

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ilvesmäki, Mika; TkT
dc.contributor.author Ryynänen, Jussi Matias
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:50:05Z
dc.date.available 2011-12-08T09:50:05Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1092
dc.description.abstract Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia ja analysoida Ethernet- ja IEEE 802.1 -standardeja, sekä IPv4- ja IPv6-protokollia. Näiden parhaita puolia yhdistämällä kehitettiin uusi päästä-päähän reitittävä Ethernet -konsepti, jonka mukaan rakennettiin Proof of Concept -verkko. Tämä idea pyrkii ratkaisemaan Internetin suurimman ongelman, jossa osoiteavaruudesta loppuvat osoitteet, käyttämällä laitteiden identifioimiseen ja Ethernet-pakettien reitittämiseen sekä MAC- että NSAP-osoitteita. Hierarkkisuuden puute osoitteissa estää tehokkaan reitityksen ja sen takia Ethernet-verkot eivät skaalaudu maailmanlaajuiseksi verkoksi. IEEE 802.1 -standardeissa on parannettu Ethernet-verkkojen skaalautuvuutta, mutta osoitteistusta ei ole muutettu ja reititykseen käytetään edelleen Spanning Tree -protokollaa. Internet-protokollan versio 4:stä tuli Internetin hallitseva verkkoprotokolla, koska siinä osoitteisto on hierarkkinen, mikä mahdollistaa tehokkaan reitityksen. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut pieni osoiteavaruus, josta osoitteet alkavat loppua. IPv6:ssa on suurempi osoiteavaruus, mutta siltikään se ei ole syrjäyttänyt IPv4-osoitteita. RE2EE:n ideana on lisätä Ethernet-verkkoon hierarkkiset osoitteet, jotka yhdessä mahdollistaisivat riittävän ison osoiteavaruuden ja tehokkaan reitityksen. Proof of Conceptissa luotiin RE2EE-verkko pienessä mittakaavassa ja todistettiin sen avulla RE2EE:n perusominaisuuksin toteuttaminen käyttämällä ainoastaan Ethernet-paketteja. fi
dc.description.abstract The main goal of this thesis is to investigate and analyse the Ethernet and IEEE 802.1 standards, and IPv4 and IPv6 protocols. From those combine a new idea of Routed End-to-End Ethernet in theory and to build a Proof of Concept network that shows it in a small scale. This concept would solve the address exhaustion problem by using MAC and NSAP addresses for host identification and for routing Ethernet packets in the network. From Ethernet and IEEE 802.1 standards we found that the main problem of the Ethernet is that it does not have hierarchical addresses. Hierarchical addresses would allow efficient routing enabling the network to scale globally. IEEE 802.1 has many standards with features for scaling Ethernet networks better, but they are still not enough. The only routing protocols used in the Ethernet networks are still the Spanning Tree Protocols. Internet Protocol version 4 that is the dominant network protocol in the Internet, has a hierarchical address space enabling efficient routing. A big problem with IPv4 is that the address space is small and is running out of addresses. IPv6 has larger address space, but for some reason the deployment is really slow. RE2EE would use Ethernet added with hierarchical addresses for the Internet. This would make the address space large enough and also efficient routing would be possible. In the Proof of Concept a small scale network was built, which showed that it is possible to create the basic functionalities of RE2EE using only Ethernet packets. en
dc.format.extent xi, 75, [10]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.title Päästä-päähän reitittävä Ethernet – Tekninen kokeilu fi
dc.title Routed end-to-end Ethernet : Proof of Concept en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Communications and Networking en
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword IP en
dc.subject.keyword IPv4 en
dc.subject.keyword IPv6 en
dc.subject.keyword Ethernet en
dc.subject.keyword NSAP en
dc.subject.keyword RE2EE en
dc.subject.keyword networking en
dc.subject.keyword Internet en
dc.subject.keyword IP fi
dc.subject.keyword IPv4 fi
dc.subject.keyword IPv6 fi
dc.subject.keyword Ethernet fi
dc.subject.keyword NSAP fi
dc.subject.keyword RE2EE fi
dc.subject.keyword verkottaminen fi
dc.subject.keyword Internet fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-012212
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Networking Technology en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kantola, Raimo; Prof.
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_13637
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 36260
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse