Learning Centre

Methods for Building Semantic Portals

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Suominen, Osma
dc.date.accessioned 2013-08-28T09:00:13Z
dc.date.available 2013-08-28T09:00:13Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5254-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5253-3 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10927
dc.description.abstract Semantic portals are information systems which collect information from several sources and combine them using semantic web technologies into a user interface that solves information needs of users. Creating such portals requires methods and tools from multiple disciplines, including knowledge representation, information retrieval, information extraction, and user interface design. This thesis explores methods for building and improving semantic portals and other semantic web applications with contributions in three areas. The studies included in the thesis draw from the design science methodology in information systems research. First, a method for creating of faceted search user interfaces for semantic portals utilizing controlled vocabularies with a complex hierarchical structure is presented. The results show that the method allows the creation of user-centric search facets that hide the complex hierarchies from the user, resulting in a user-friendly faceted search interface. Second, the creation of structured metadata from text documents is enhanced by adapting a state of the art automatic subject indexing system to Finnish language texts. The results show that using a suitable combination of existing tools, automatic subject indexing quality comparable to that of human indexers can be attained in a highly inflected language such as Finnish. Finally, the quality of controlled vocabularies such as thesauri and lightweight ontologies is examined by developing a set of quality criteria for vocabularies expressed using the SKOS standard, and methods for correcting structural problems in SKOS vocabularies are presented. The results show that most published SKOS vocabularies suffer from quality issues and violate the SKOS integrity conditions. However, the great majority of such problems were corrected by the methods presented in this dissertation. The methods have been implemented in several real world applications, including the HealthFinland health information portal, the ARPA information extraction toolkit, and the ONKI ontology library system. en
dc.description.abstract Semanttiset portaalit ovat tietojärjestelmiä, jotka keräävät tietoa useista lähteistä ja yhdistävät ne semanttisen webin teknologioiden avulla käyttäjien tiedontarpeita tukevaksi käyttöliittymäksi. Tällaisten portaalien rakentaminen vaatii menetelmiä ja työkaluja useilta tieteenaloilta, mukaan lukien tietämyksen esittäminen, tiedonhaku, tiedon eristäminen ja käyttöliittymäsuunnittelu. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan menetelmiä semanttisten portaalien ja muiden semanttisen webin sovellusten rakentamiseksi. Väitöskirjan tulokset jakaantuvat kolmeen osa-alueeseen. Tutkimuksessa käytetyt menetelmät perustuvat informaatiojärjestelmien tutkimuksessa käytettyihin suunnittelutieteen menetelmiin. Ensiksi väitöskirjassa esitetään menetelmä semanttisten portaalien fasettipohjaisten käyttöliittymien luomiseksi monimutkaisten kontrolloitujen sanastojen pohjalta. Tulokset osoittavat, että menetelmä mahdollistaa sellaisten käyttäjäkeskeisten hakunäkymien luomisen, jotka piilottavat monimutkaiset hierarkiat käyttäjältä ja auttavat siten luomaan käyttäjäystävällisen fasettipohjaisen hakukäyttöliittymän. Toiseksi rakenteisen metatiedon tuottamista tekstidokumenteista parannetaan sovittamalla nykyaikainen automaattisen sisällönkuvailun järjestelmä suomenkieliselle tekstiaineistolle. Tulokset osoittavat, että käyttämällä sopivaa yhdistelmää olemassaolevista työkaluista saavutetaan ihmistyönä tehtyyn sisällönkuvailuun verrattavissa oleva automaattisen sisällönkuvailun laatu myös agglutinatiivisella kielellä kuten suomen kielellä esitetyille aineistoille. Kolmanneksi tarkastellaan kontrolloitujen sanastojen kuten asiasanastojen ja kevytontologioiden laatua kehittämällä laatukriteeristö SKOS-standardin avulla esitetyille sanastoille sekä esittämällä menetelmiä SKOS-sanastojen rakenteisten ongelmien korjaamiseksi. Tulokset osoittavat, että useimmat julkaistut SKOS-sanastot kärsivät laatuongelmista eivätkä noudata SKOS-standardin eheyssääntöjä. Suuri osa näistä ongelmista pystyttiin korjaamaan tässä väitöskirjassa esitetyin menetelmin. Menetelmät on toteutettu useissa käytössä olevissa järjestelmissä, kuten TerveSuomi-terveystietoportaalissa, ARPA-tiedoneristämistyökalussa ja ONKI-ontologiakirjastossa. fi
dc.format.extent 161
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 113/2013
dc.relation.haspart [Publication 1]: Osma Suominen, Kim Viljanen and Eero Hyvönen. User-centric Faceted Search for Semantic Portals. In Proceedings of the 4th European Semantic Web Conference (ESWC2007), The Semantic Web: Research and Applications. Lecture Notes in Computer Science, Volume 4519/2007, pages 356–370, Springer-Verlag, June 2007.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Osma Suominen, Eero Hyvönen, Kim Viljanen and Eija Hukka. HealthFinland – A National Semantic Publishing Network and Portal for Health Information. Journal of Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, Volume 7, issue 4, pages 287–297, December 2009.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Reetta Sinkkilä, Osma Suominen and Eero Hyvönen. Automatic Semantic Subject Indexing of Web Documents in Highly Inflected Languages. In Proceedings of the 8th Extended Semantic Web Conference (ESWC2011), The Semantic Web: Research and Applications. Lecture Notes in Computer Science, Volume 6643/2011, pages 215–229, Springer-Verlag, June 2011.
dc.relation.haspart [Publication 4]: Osma Suominen and Eero Hyvönen. Improving the Quality of SKOS Vocabularies with Skosify. In Proceedings of the 18th International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management (EKAW2012), Lecture Notes in Computer Science, Volume 7603/2012, pages 383–397, Springer-Verlag, October 2012.
dc.relation.haspart [Publication 5]: Osma Suominen and Christian Mader. Assessing and Improving the Quality of SKOS Vocabularies. Journal on Data Semantics, forthcoming, June 2013.
dc.subject.other Publication en
dc.title Methods for Building Semantic Portals en
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Mediatekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Media Technology en
dc.subject.keyword semantic web en
dc.subject.keyword faceted search en
dc.subject.keyword automatic subject indexing en
dc.subject.keyword vocabulary quality en
dc.subject.keyword semanttinen web fi
dc.subject.keyword fasettihaku fi
dc.subject.keyword automaattinen sisällönkuvailu fi
dc.subject.keyword sanastojen laatu fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5254-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Hyvönen, Eero, Prof., Aalto University, Department of Media Technology, Finland
dc.opn Baker, Thomas, Dr., Dublin Core Metadata Initiative, United States
dc.date.dateaccepted 2013-05-31
dc.contributor.lab Semantic Computing Research Group en
dc.contributor.lab Semanttisen laskennan tutkimusryhmä fi
dc.rev Terziyan, Vagan, Prof., University of Jyväskylä, Finland
dc.rev Isaac, Antoine, Dr., Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands
dc.date.defence 2013-09-09
local.aalto.digifolder Aalto_64512
local.aalto.digiauth ask


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics