Mathematical Models for Longevity Risk Management

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pennanen, Teemu, Prof., King's College London
dc.contributor.author Aro, Helena
dc.date.accessioned 2013-08-27T09:00:13Z
dc.date.available 2013-08-27T09:00:13Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5270-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5269-4 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10925
dc.description.abstract This thesis presents mathematical models for longevity risk management. An overall objective is to develop methods for hedging the cash flows of longevity-linked liabilities on financial markets. This is obtained by modelling the law of a multivariate stochastic process describing mortality and asset returns, with particular emphasis on the long-term development of mortality and its connections with asset returns. The resulting stochastic model is then applied to study the roles of systematic and non-systematic risks in pension portfolios and, ultimately, to investigate optimal investment from the viewpoint of an investor with longevity-linked liabilities. We show how the hedge of a longevity-linked cash flow can be improved by taking the liabilities into account in investment decisions. en
dc.description.abstract Väitöskirjassa esitellään matemaattisia malleja pitkäikäisyysriskin hallintaan. Tavoitteena on kehittää menetelmiä kuolevuudesta riippuvien kassavirtojen suojaamiseen rahoitusmarkkinoilla. Tätä tarkoitusta varten kuolevuuden ja sijoitustuottojen yhteisjakaumaa mallinnetaan moniuloitteisena stokastisena prosessina. Pääpaino mallinnuksessa on kuolevuuden pitkän aikavälin kehityksellä sekä yhteyksillä sijoitustuottoihin. Näin saatavaa stokastista mallia sovelletaan eläkevakuutusportfolioiden systemaattisen ja epäsystemaattisen riskin tarkastelussa sekä optimaalisen sijoitusstrategian valinnassa kuolevuudesta riippuvien vaateiden tapauksessa.Työssä näytetään, kuinka kuolevuudesta riippuvien vaateiden suojausta voidaan parantaa huomioimalla nämä vaateet suojausstrategiaan liittyviä investointipäätöksiä tehtäessä. fi
dc.format.extent 123
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 120/2013
dc.relation.haspart [Publication 1]: H. Aro, T. Pennanen. A user-friendly approach to stochastic mortality modelling. European Actuarial Journal, 1:151–167, 2011.
dc.relation.haspart [Publication 2]: H. Aro, T. Pennanen. Stochastic modelling of mortality and financial markets. Scandinavian Actuarial Journal, doi:10.1080/03461238.2012.724442, Published online: 3 December 2012.
dc.relation.haspart [Publication 3]: H. Aro. Systematic and non-systematic mortality risk in pension portfolios. Accepted for publication in North American Actuarial Journal, arXiv:1307.8020v2, 2013.
dc.relation.haspart [Publication 4]: H. Aro, T. Pennanen. Liability-driven investment in longevity risk management. Accepted for publication in Springer volume on financial optimization, arXiv:1307.8261v1, 2013.
dc.subject.other Finance en
dc.subject.other Mathematics
dc.title Mathematical Models for Longevity Risk Management en
dc.title Matemaattisia malleja pitkäikäisyysriskin hallintaan fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Matematiikan ja systeemianalyysin laitos fi
dc.contributor.department Department of Mathematics and Systems Analysis en
dc.subject.keyword longevity risk en
dc.subject.keyword stochastic modelling en
dc.subject.keyword stochastic optimization en
dc.subject.keyword systematic mortality risk en
dc.subject.keyword non-systematic mortality risk en
dc.subject.keyword market risk en
dc.subject.keyword hedging en
dc.subject.keyword pitkäikäisyysriski fi
dc.subject.keyword stokastinen mallinnus fi
dc.subject.keyword stokastinen optimointi fi
dc.subject.keyword systemaattinen kuolevuusriski fi
dc.subject.keyword ei-systemaattinen kuolevuusriski fi
dc.subject.keyword markkinariski fi
dc.subject.keyword suojaus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5270-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Nevanlinna, Olavi, Prof., Aalto University, Finland
dc.contributor.supervisor Valkeila, Esko, Prof., Aalto University, Finland
dc.opn Biffis, Enrico, Associate Prof., Imperial College, UK
dc.date.dateaccepted 2013-05-30
dc.rev Hanewald, Katja, Dr., UNSW, Australia
dc.rev Kuhn, Daniel, Dr., Imperial College, UK
dc.date.defence 2013-08-30


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account