Learning Centre

Uutispalveluiden tuottaminen hakuteknologioiden avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ruha, Elina;
dc.contributor.author Poikola, Antti
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:49:50Z
dc.date.available 2011-12-08T09:49:50Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1091
dc.description.abstract Uutispalveluita on tieteellisesti tutkittu useimmiten vain loppukäyttäjän näkökulmasta. Uutistoimisto palveluiden tuottajana on mielenkiintoinen ja vähemmän tutkittu kohde. Tämän työn kohdeyrityksenä oli Suomen Tietotoimisto (STT). Johtoajatuksena tutkimukseen lähdettäessä oli, että STT:n journalistisesti tuottamasta materiaalista on mahdollista hakuteknologioita hyödyntämällä jalostaa uusia entistä paremmin käyttäjien tarpeita vastaavia uutispalveluita. Tutkimus kuuluu informaatiotutkimuksen alaan. Informaatiotutkimuksessa on perinteisesti ollut toisistaan erillisinä tutkimusalueina tiedon loppukäyttäjään keskittyvä tiedonhankintatutkimus sekä tietokantoihin ja hakujärjestelmiin keskittyvä tiedonhakututkimus. Voimistuvana suuntauksena on yhdistää näitä kahta aluetta. Tässä työssä on mallinnettu Suomen Tietotoimistoa informaatiojärjestelmänä soveltaen yhdistettyä tiedonhankinnan ja tiedonhaun mallia. Tutkimuksessa tehtiin katsaus nykyisiin hakuteknologioihin ohjelmistovertailun muodossa ja haastateltiin uutispalveluita käyttäviä asiakkaita. Näiden kahden osatutkimuksen pohjalta esitetään yleisellä tasolla ehdotuksia olemassa olevien uutispalveluiden kehittämiseksi. Ehdotuksissa on huomioitu haastattelututkimuksen yhteydessä selvitetyt loppukäyttäjien tarpeet ja sovellettu ohjelmistovertailun yhteydessä identifioituja hakuteknologioiden ominaisuuksia. Yhdistetty tiedonhaun ja tiedonhankinnan malli soveltui hyvin jäsentämään uutistoimistoa monimutkaisena informaatiojärjestelmänä. Työn tuloksena syntyneet kehitysehdotukset ovat esimerkkejä siitä, miten hakuteknologioiden avulla voidaan tuottaa loppukäyttäjille hyödyllisiä uutispalveluita. fi
dc.description.abstract News services have been scientifically studied mostly from the end users point of view. The news agency, as a producer of the news services, is an interesting research subject as well. This study is made for the Finnish national news agency STT. Leading idea behind the study is that it is possible to produce better news services from the journalistic material of STT by using the state-of-the-art search technologies. This research belongs to the field of information science. Traditionally information science consists of two separate research areas: information seeking and information retrieval. Information seeking focuses on human as the end user of the information while information retrieval is concerned about the technical aspects of the information systems. Emerging trend is to combine these two research areas into one. In this study the Finnish national news agency has been modelled as an information system by using the integrated information seeking and retrieval research framework. First part of the study constitutes of the interviews made for the customers using news services in their work. Second part of the study is a comparison of the commercially available search technologies. Based on these two studies I propose general level improvements for the current news services. The proposals are based on the features of the modern search technologies which were found in search technology comparison. The end users needs that were found in the interview study are taken into consideration while making the proposals. The integrated information seeking and retrieval research framework suited well for the analysis of the news agency. The proposals of improvement are examples on how the search technology can be used to produce useful news services for the users. en
dc.format.extent vi, 69, [2]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Publication en
dc.subject.other Computer science en
dc.title Uutispalveluiden tuottaminen hakuteknologioiden avulla fi
dc.title Producing News Services with Search Technologies en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.subject.keyword search technologies en
dc.subject.keyword news services en
dc.subject.keyword news agency en
dc.subject.keyword information seeking and retrieval research framework en
dc.subject.keyword information retrieval en
dc.subject.keyword hakuteknologiat fi
dc.subject.keyword uutispalvelut fi
dc.subject.keyword uutistoimisto fi
dc.subject.keyword yhdistetty tiedonhankinnan ja tiedonhaun malli fi
dc.subject.keyword tiedonhankinta fi
dc.subject.keyword tiedonhaku fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-012200
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskennallinen tekniikka fi
dc.programme.mcode S-114
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Sams, Mikko; Akatemiaprofessori
dc.programme Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_36757
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 36259
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics