Ketterän ohjelmistotuotannon käyttöönotto pienessä yrityksessä - tapaustutkimus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vähäniitty, Jarno
dc.contributor.author Sorvettula, Juho
dc.date.accessioned 2013-08-23T09:18:15Z
dc.date.available 2013-08-23T09:18:15Z
dc.date.issued 2013-04-22
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10915
dc.description.abstract Pienet ohjelmistoyritykset kohtaavat toiminnassaan usein haasteita, jotka liittyvät resursointiin ja priorisointiin. Etenkin ilman ulkopuolista rahoitusta toimivien yritysten tapauksessa riittävä kassavirta on turvattava asiakasprojektien avulla samalla, kun yrityksen olemassa olevia tuotteita on kehitettävä sekä uusia tuotava markkinoille. Tilanne näkyy usein kehittäjien työssä jatkuvina keskeytyksinä ja suunnitelmien muutoksina. Muun muassa näiden haasteiden ratkomiseen suunnitellut ketterät ohjelmistotuotannon menetelmät ovat saavuttaneet suurta suosiota ohjelmistoyritysten keskuudessa huolimatta siitä, että ketterää ohjelmistokehitystä koskeva tutkimustieto on usein puutteellista ja ristiriitaista. Ongelmien syyksi on esitetty myös puutteellista tekemissalkun hallintaa. Tässä työssä tutkittiin voidaanko tyypillisiä pienen ohjelmistoyrityksen ongelmia resursoinnissa ja tekemissalkun hallinnassa helpottaa ottamalla käyttöön ketterä ohjelmistotuotantomenetelmä. Työ toteutettiin tutkimalla 8-henkisen suomalaisen ohjelmistoyrityksen toimintaa yhdistetyn kysely- ja haastattelututkimuksen avulla. Tutkimus on toteutettu kahdesti: ensin ennen ketterän Scrum-prosessin käyttöönottoa ja toistamiseen yrityksen käytettyä Scrumia kolmen kuukauden ajan. Sekä kyselyn että haastattelun perusteella havaittiin selkeää positiivista kehitystä yrityksen ohjelmistotuotannossa ketterän ohjelmistotuotannon käyttöönoton myötä. Tulos oli saman tyyppinen sekä kehittäjien että heidän esimiehiensä osalta. Suurin vaikutus ketterän menetelmän käyttöönotolla oli päivittäisen työn hallintaan. Tekemissalkun hallintaan menetelmä antoi valmiuksia, muttei suoria ratkaisuja. fi
dc.description.abstract Small software companies often face challenges in resource allocation and prioritization. Especially companies operating without external funding must ensure adequate cash flow while constantly improving current products and bringing new ones to market. This situation reflects to developers’ daily work as constant interruptions and changes in plans. Agile software development methods, which were created to help solving these and other challenges, have received wide popularity amongst software companies even though the empirical evidence concerning agile methods is somewhat inadequate and conflicting. Inadequate development portfolio management has also been reported to cause these problems. This thesis studies if typical small software company problems in resourcing and development portfolio managemen can be alleviated by adopting agile software development. The research data was collected by conducting a combined survey and interview in a Finnish sofware company with 8 employees. The study was repeated twice: first before adopting an agile process and second after using Scrum for three months. Sekä kyselyn että haastattelun perusteella havaittiin selkeää positiivista kehitystä yrityksen ohjelmistotuotannossa ketterän ohjelmistotuotannon käyttöönoton myötä. Tulos oli saman tyyppinen sekä kehittäjien että heidän esimiehiensä osalta. Suurin vaikutus ketterän menetelmän käyttöönotolla oli päivittäisen työn hallintaan. Tekemissalkun hallintaan menetelmä antoi valmiuksia, muttei suoria ratkaisuja. Both the survey and the interview indicated a clear positive trend in the case company’s software development after adopting the agile process. The result was similar both for developers and managers. The agile process had the largest impact in managing the day-to- day work. The agile process was found to give tools for development portfolio management but to lack direct solutions. en
dc.format.extent 5 + 67
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Ketterän ohjelmistotuotannon käyttöönotto pienessä yrityksessä - tapaustutkimus fi
dc.title Adopting agile software development in a small company – a case study en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Automaatio- ja systeemitekniikan laitos fi
dc.subject.keyword Scrum en
dc.subject.keyword agile en
dc.subject.keyword software development en
dc.subject.keyword portfolio management en
dc.subject.keyword case study en
dc.subject.keyword Scrum fi
dc.subject.keyword ketterä ohjelmistokehitys fi
dc.subject.keyword tekemissalkun hallinta fi
dc.subject.keyword tapaustutkimus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308247636
dc.programme.major Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta fi
dc.programme.mcode T3003 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Lassenius, Casper
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account