Konfiguroitavan selainpohjaisen valvomoratkaisun toteutus OPC UA -datalle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Palonen, Otso
dc.contributor.author Teliö, Aki
dc.date.accessioned 2013-08-23T09:15:51Z
dc.date.available 2013-08-23T09:15:51Z
dc.date.issued 2013-03-18
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10910
dc.description.abstract Internet ja monipuoliset selainpohjaiset sovellukset ovat erottamaton osa jokapäiväistä asioiden hoitoamme, mutta voidaanko automaatiojärjestelmien valvomoja toteuttaa puhtaasti selainpohjaisina tinkimättä toteutuksen joustavuudesta tai järjestelmän vaatimasta luotettavuudesta? Tämän diplomityön tavoitteena on ollut tuottaa yksi ratkaisumalli konfiguroitavan, selainpohjaisen automaatiojärjestelmän valvomon luomiseksi. Määrittelevänä tekijänä ratkaisussa on ollut käyttää standarditekniikoita, jotka eivät vaadi selaimen lisäksi muita ohjelmistoja käyttöliittymätietokoneelta. Toisena erityispiirteenä on toteutuksen pohjautuminen automaatiojärjestelmän OPC UA -palvelimeen. Interaktiivisen selaimella ajettavan käyttöliittymän tuottaminen vaatii useiden eri tekniikoiden tuntemusta. Näitä tekniikoita esitellään teoriaosuudessa yleisellä tasolla yhdessä esimerkkien ja vaihtoehtojen kanssa. Internet-tekniikoista siirrytään eri ohjelmistoalustojen välisen integraation ongelmaan ja Web Services -tekniikoiden esittelyyn. Lopuksi esitellään OPC UA -standardin oleellisimmat perusteet yhdessä sen edeltäjän OPC:n kanssa. Toteutusosiossa esitellään valituilla tekniikoilla toteutettu selainpohjainen valvomokokonaisuus yhdessä eri moduulien välisen kommunikoinnin kanssa. Erityishuomiota kiinnitetään toteutettuihin työkaluihin, joilla valvomoratkaisusta saatiin täysin muokkautuva sekä sisällön että ulkoasun osalta. Lopuksi pohditaan OPC UA:ta hyödyntävän ratkaisun etuja sekä selainpohjaisuuden haasteita ja tulevaisuudennäkymiä. fi
dc.description.abstract Internet and diverse browser-based applications are an inseparable part of our everyday lives, but is it possible to implement browser-based Supervisory Control And Data Access (SCADA) for automation systems, without sacrificing the flexibility of the implementation or the robustness required from the system? This thesis is about providing a model for creating a configurable, browser-based SCADA system. One of the starting points of the solution has been to use standardized technologies, which require no special software from the target computer in addition to the browser itself. Another key feature is targeting the implementation on automation system´s OPC UA server. Implementing an interactive user interface which runs in the browser requires knowledge about multiple different technologies. Some of the most essential ones are introduced in the literature review part of this thesis on a general level, together with examples and alternative technologies. After Internet technologies, the focus is shifted to Web Services in the context of integrating different programming platforms. Finally the core basics of OPC UA standard are introduced, together with its predecessor OPC. The solution part explains how a browser-based SCADA system was put together using a set of chosen technologies from the literature review part, and how the different modules communicate with each other. Special attention is given to the implemented tools which made the SCADA solution fully configurable in regard to both content and appearance. In conclusions the benefits of an OPC UA based solution are contemplated, together with challenges in implementing browser-based SCADA systems and the future of browser-based applications. en
dc.format.extent 64 + 8
dc.language.iso fi en
dc.title Konfiguroitavan selainpohjaisen valvomoratkaisun toteutus OPC UA -datalle fi
dc.title Implementing configurable browser-based SCADA system for OPC UA data en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö en
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.department Automaatio- ja systeemitekniikan laitos fi
dc.subject.keyword browser-based en
dc.subject.keyword SCADA en
dc.subject.keyword configurability en
dc.subject.keyword selainpohjainen fi
dc.subject.keyword valvomo fi
dc.subject.keyword konfiguroitavuus fi
dc.subject.keyword OPC UA fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308247631
dc.programme.major Älykkäät tuotteet fi
dc.programme.mcode ETA3006 fi
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Koskinen, Kari
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse