Learning Centre

Sustainable Business Innovations - Ympäristöinnovaatioiden jalkautuminen liiketoimintaan rakennetussa ympäristössä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Pulkka, Lauri (toim.)
dc.date.accessioned 2013-08-15T09:00:20Z
dc.date.available 2013-08-15T09:00:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-952-60-5195-6 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-5194-9 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4888 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-487X (printed)
dc.identifier.issn 1799-487X (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10890
dc.description.abstract Euroopan unioni on asettanut tavoitteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna, sekä nostaa uusiutuvien energianlähteiden osuutta kokonaisenergiantuotannosta 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Rakennetun ympäristön osuus yhteiskunnan kuluttamasta energiasta ja sen tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä on Suomessa ja useissa kehittyneissä maissa noin 40 prosenttia. Kestävän kehityksen kannalta rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen sekä ympäristöä vähemmän kuormittavien liiketoimintamallien ja tuotantomenetelmien kehittäminen ja käyttöön ottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tässä raportissa syvennytään innovaatioihin kestävän kehityksen edistämisen keinona kiinteistö- ja rakennussektorilla. Toimenpiteiden kiireellisyyden lisäksi aiheesta tekee ajankohtaisen se, että ilmastonmuutoksen liennyttämiseen käytettävien teknologioiden ja palvelujen ympärille on 2000-luvulla syntynyt nopeasti kasvavat investointimarkkinat, mutta rakennetun ympäristön sovellukset puuttuvat. Uusista liiketoimintamahdollisuuksista on yritysten ohella kiinnostunut etenevissä määrin myös julkinen sektori, koska ekoinnovaatioiden ajatellaan sisältävän lupauksen ympäristöongelmien ratkaisemisesta uhraamatta talouskasvun ja hyvinvoinnin edistämistä. Raportissa esitetyt tulokset perustuvat Characteristics of Sustainable Business Innovations in Built Environment -tutkimusprojektiin, josta vastasi professori Seppo Junnilan johtama Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden laitoksen kiinteistöliiketoiminnan tutkimusryhmä. Tutkimus on Tekesin ja Aalto-yliopiston rahoittama, ja se toteutettiin 1/2010–3/2013 välisenä aikana. Tämä julkaisu on hankkeen tuloksia yhteen keräävä ja esittelevä loppuraportti. Tuloksiin ja niiden pohjalta käytyihin sidosryhmäkeskusteluihin pohjautuen projektin tärkein sisältö kiinteistö- ja rakennusalan yrityksille on tiivistetty viiteen innovaatioteesiksi kutsumaamme periaatteeseen, jotka on esitelty raportin lopussa.  fi
dc.format.extent 32
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA fi
dc.relation.ispartofseries 8/2013
dc.subject.other Civil engineering en
dc.subject.other Economics en
dc.title Sustainable Business Innovations - Ympäristöinnovaatioiden jalkautuminen liiketoimintaan rakennetussa ympäristössä fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Maankäyttötieteiden laitos fi
dc.contributor.department Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics en
dc.subject.keyword kiinteistö- ja rakennussektori fi
dc.subject.keyword innovaatiot fi
dc.subject.keyword ympäristöinnovaatiot fi
dc.subject.keyword kestävä kehitys fi
dc.subject.keyword KIRA-sektori fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-5195-6
dc.type.dcmitype text en
dc.contributor.lab Kiinteistöliiketoiminto en
dc.contributor.lab Kiinteistöliiketoiminto fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics