Lastuavien työstökeskusten elektroniikka

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ranta, Kari; DI
dc.contributor.author Ruohonen, Janne
dc.date.accessioned 2011-12-08T09:48:44Z
dc.date.available 2011-12-08T09:48:44Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/1086
dc.description.abstract Työn tarkoituksena oli selvittää nykyaikaisissa työstökeskuksissa ja sorveissa käytettävää elektroniikkaa sekä niiden ohjausta ja ohjelmointia. Tarkoituksena oli myös kartoittaa kyselytutkimuksen avulla eri valmistajien koneiden välisiä eroja sekä seikkoja, jotka vaikuttavat koneiden hankintaan. Työstökeskus on laite, jonka avulla erilaisista aihioista voidaan lastuavalla työstöllä poistaa materiaalia ja tehdä näin erimuotoisia kappaleita. Työstökeskuksen tärkeimmät sähköiset osat ovat karamoottori, pöytää liikuttavat servomoottorit sekä moottoreiden ohjauselektroniikka. Lisäksi työstökeskuksissa on oltava jonkinlainen ohjauspaneeli käyttöliittymällä, jotta laitetta voidaan käyttää. Numeerisesti ohjatut työstökeskukset ja sorvit toimivat nopeasti ja tarkasti ennalta tehdyn ohjelmakoodin mukaisesti. Ohjelmakoodia voidaan kirjoittaa joko suoraan käsin tai koodia voidaan luoda tietokoneohjelmien avulla, valmiiksi piirretyistä kuvista. Eri valmistajien koneissa on hieman erilaisia ratkaisuja käyttöliittymän ja ohjelmoinnin suhteen, mutta perusajatukseltaan kaikki koneet ovat hyvinkin samanlaisia. Tutkimuksessa keskityttiin lähinnä Haas-, Fanuc- sekä Mazak-merkkisiin työstökoneohjauksiin. Fanuc valmistaa myös pelkkiä ohjauksia, Haas sekä Mazak valmistavat koneita omilla ohjauksillaan eivätkä myy muille konevalmistajille ohjauksia. Tulosten perusteella voidaan todeta, että Fanuc- ja Haas-merkkisten koneiden ohjaus on melko lähellä toisiaan. Näihin koneisiin käyvät ohjelmat sekä koneiden käyttäminen ovat tutkimuksen mukaan lähellä toisiaan. Mazak erottuu käyttöliittymällään kahdesta muusta jonkin verran. fi
dc.description.abstract The purpose of this thesis was to make a survey about electronics, control methods and programming of machining centers. Another goal was to find out differences between machining centers manufactured by Fanuc, Haas and Mazak. This was made by an inquiry. A machining center is a device which is used to make different kind of parts from different kind of materials for example metals or plastic. The machining center contains motors to drive the x-, y- and z-axis and to spin a spindle. Axis motors are often permanent magnet synchronous motors which are driven by a servo control system. The spindle motor is an asynchronous motor driven by a vector control unit. Those machines also need a control panel so they can be used. Numerical controlled machines are very accurate and fast. They are driven by code. The code can be made by hand or by special computer programs. Some machines also have kind of an intuitive programming system that is easy to use. This thesis is focused of Fanuc, Mazak and Haas type controls. Fanuc is manufacturing not only the machines but also controls for machines. Haas and Mazak manufacture machines with their own control system. As a conclusion of the inquiry we can see that Fanuc and Haas controls are pretty close together. Mazak is different than others. Fanuc and Haas programs are mainly made by computer and Mazak programs by Mazak's intuitive programming system. en
dc.format.extent 87, [6]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Helsinki University of Technology en
dc.publisher Teknillinen korkeakoulu fi
dc.subject.other Electrical engineering en
dc.subject.other Mechanical engineering en
dc.title Lastuavien työstökeskusten elektroniikka fi
dc.title Electronics in Machining Centers en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Faculty of Electronics, Communications and Automation en
dc.contributor.school Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta fi
dc.contributor.department Department of Electronics en
dc.contributor.department Elektroniikan laitos fi
dc.subject.keyword AC-servo en
dc.subject.keyword CNC en
dc.subject.keyword G-code en
dc.subject.keyword NC en
dc.subject.keyword machining center en
dc.subject.keyword vector control en
dc.subject.keyword AC-servo fi
dc.subject.keyword CNC fi
dc.subject.keyword G-koodi fi
dc.subject.keyword NC fi
dc.subject.keyword työstökeskus fi
dc.subject.keyword vektoriohjaus fi
dc.identifier.urn urn:nbn:fi:tkk-012155
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Applied Electronics en
dc.programme.major Sovellettu elektroniikka fi
dc.programme.mcode S-66
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Eskelinen, Pekka; Prof.
dc.programme Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account