Pätevä johtaja paperilla - Diskursseja pätevyyden sukupuolittuneisuudesta mediassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Turunen, Riikka
dc.date.accessioned 2013-08-13T06:51:16Z
dc.date.available 2013-08-13T06:51:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10869
dc.description.abstract Tutkimuksen tausta ja tavoite: Tutkimuksen aihepiiri käsittelee johtajuuden ja pätevyyden sukupuolittuneita merkityksiä ja sitä, miten erilaisissa mediateksteissä näitä merkityksiä tuotetaan. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille, millaisia merkityksiä pätevyydestä rakennetaan ja miten nämä merkitykset toistuvat ja muuntuvat kolmessa erityyppisessä, mutta toisiinsa linkittyneessä mediatekstissä. Tutkimusraportin aluksi luon katsauksen johtajuuden, pätevyyden ja sukupuolen väliseen tutkimukseen. Lisäksi esittelen median roolia johtajuuden sukupuolittuneiden ja pätevyyteen assosioitujen merkitysten rakentumisessa. Tutkimuksen toteutustapa Tutkimuksen teoreettis-metodologinen viitekehys rakentuu sosiaaliseen konstruktionismiin perustuvaan diskurssianalyyttiseen lähestymistapaan. Tämän metodisen lähestymistavan avulla tarkastelen kielen käyttöä sosiaalisena toimintana, jonka keskiössä on se tapa, miten merkityksiä pätevyydestä tekstissä tuotetaan ja miten toimijat tekevät asioita ymmärrettäväksi kielenkäytöllään. Tutkimusaineistoni koostuu mediatekstien ”palapelistä”, joka on syntynyt Keskuskauppakamarin syksyn 2011 selvityksen, selvityksen pohjalta kirjoitetun Taloussanomien uutisen (7.1.2012) ja uutisen pohjalta syntyneiden verkkokommenttien (7.- 11.1.2012) muodostamana. Tutkimuksen tulokset Analyysini tuloksena olen ensin määritellyt ne diskurssit, jotka kytkeytyvät aineistossani sukupuoleen ja pätevyyteen. Lisäksi olen hahmottanut sitä, miten pätevyyttä kussakin diskurssissa rakennetaan ja millaisia merkityksiä pätevyydelle diskursseissa annetaan. Tarkastelen myös kunkin diskurssin funktionaalisuutta eli sitä, millaisia seurauksia diskursseissa toistuvat pätevyyden merkitykset tuottavat. Hahmottamani diskurssit olen nimennyt pätevä miestoimitusjohtaja -, lisäarvonainen -, nainen tukitoimijana – ja ansioitunut ammattilainen – diskursseiksi. Analyysissa selvennän, kuinka paikallistamani diskurssit ilmenevät, uusiutuvat, rakentuvat ja muuntuvat eri mediateksteissä ylläpitäen samalla johtajan pätevyyden merkityksellistymistä sukupuolittuneena ominaisuutena. Hahmotan, kuinka pätevyyden merkityksellistyminen mediateksteissä mukailee pääosin maskuliinista mallia lukiten pätevyyden miehiseksi ominaisuudeksi. Avainsanat Johtaminen, sukupuoli, pätevyys, naiset, diskurssianalyysi, verkkokommentit, media fi
dc.format.extent 95
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Pätevä johtaja paperilla - Diskursseja pätevyyden sukupuolittuneisuudesta mediassa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword johtaminen
dc.subject.keyword leadership
dc.subject.keyword sukupuoli
dc.subject.keyword gender
dc.subject.keyword pätevyys
dc.subject.keyword competence
dc.subject.keyword naiset
dc.subject.keyword women
dc.subject.keyword diskurssianalyysi
dc.subject.keyword discourse analysis
dc.subject.keyword verkkokommentointi
dc.subject.keyword web comments
dc.subject.keyword media
dc.subject.keyword media
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308147617
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtajat
dc.subject.helecon managers
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon osaaminen
dc.subject.helecon competence
dc.subject.helecon sukupuoli
dc.subject.helecon gender
dc.subject.helecon diskurssianalyysi
dc.subject.helecon discourse analysis
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon miehet
dc.subject.helecon men
dc.subject.helecon naiset
dc.subject.helecon women
dc.ethesisid 13310
dc.date.dateaccepted 2012-10-05
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account