"What do you guys think?" - blogit yritysten yhteiskuntavastuuviestinnän ja sidosryhmädialogin välineenä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Luukkonen, Heikki
dc.date.accessioned 2013-08-13T06:51:15Z
dc.date.available 2013-08-13T06:51:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10860
dc.description.abstract Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on kartoittaa yhteiskuntavastuuaiheisten blogien hyödyntämistä yhteiskuntavastuuviestinnässä. Tutkielman ensimmäinen tehtävä on selvittää mihin yhteiskuntavastuun ja sen viestinnän haasteisiin yhteiskuntavastuuaiheiset yritysblogit voivat tarjota ratkaisuja. Tämän lisäksi analysoin tarkemmin blogeissa tapahtuvan vuorovaikutuksen osapuolia tutkimalla ketkä sidosryhmät osallistuvat blogikeskusteluun. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimusaineisto sisältää yhteensä 124 kappaletta kolmen yhdysvaltalaisen suuryrityksen blogikirjoituksia kommentteineen vuosilta 2008-2012, sekä yritysten vastuuraporteista kerättyjä tietoja näiden tärkeimmistä sidosryhmistä. Aineiston analyysissa hyödynnetään sisällönanalyysia, jonka avulla blogien kommentteja kirjoittaneita henkilöitä luokitellaan yrityksen eri sidosryhmien edustajiksi. Tulokset Blogit vaikuttavat mahdollistavan läpinäkyvämpää ja interaktiivisempaa viestintää kuin yhteiskuntavastuuviestinnässä perinteisesti käytetyt kanavat. Käytännössä yhteiskuntavastuublogeja on kuitenkin vähän, eivätkä olemassa olevatkaan blogit ole tavattoman suosittuja. Blogikeskusteluun osallistui silti useita eri sidosryhmiä; valtaosin kuluttajia, yritysten asiakkaita; yritysten työntekijöitä, sekä jonkin verran asiantuntijoita sekä muita bloggaajia. Havaitut sidosryhmäjakaumat eivät vastaa täysin yritysten tärkeimpinä pitämiä sidosryhmiä. Kommentoijien tunnistaminen on menetelmänä haasteellista, ja suurta osaa kommenteista ei voitu yksilöidä minkään sidosryhmän nimiin. Lisäksi blogikirjoitukset keräävät kommentteja vain satunnaisesti, ja kommentoijien vaihtuvuus on suurta. fi
dc.format.extent 86
dc.language.iso fi en
dc.title "What do you guys think?" - blogit yritysten yhteiskuntavastuuviestinnän ja sidosryhmädialogin välineenä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Communication en
dc.contributor.department Viestinnän laitos fi
dc.subject.keyword yhteiskuntavastuu
dc.subject.keyword corporate responsibility
dc.subject.keyword social media
dc.subject.keyword sosiaalinen media
dc.subject.keyword stakeholders
dc.subject.keyword osakkaat
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308147608
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finnish Business Communication en
dc.programme.major Talouselämän viestintä fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon sosiaalinen media
dc.subject.helecon social media
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon blogit
dc.subject.helecon blogs
dc.subject.helecon vastuu
dc.subject.helecon responsibility
dc.subject.helecon sidosryhmät
dc.subject.helecon interest groups
dc.subject.helecon yhteiskuntavastuu
dc.subject.helecon corporate responsibility
dc.ethesisid 13301
dc.date.dateaccepted 2013-06-07
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account