Ympäristönsuojelusta yrityskansalaisuuteen - suomalaisten yritysten vastuullisuusdiskurssin muutos

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Karppinen, Hanna
dc.date.accessioned 2013-08-13T06:51:15Z
dc.date.available 2013-08-13T06:51:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10859
dc.description.abstract Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten suomalaisten suurten yritysten vastuullisuusdiskurssi on muuttunut aikavälillä 1994-2011. Vastuullisuusdiskurssista pyritään löytämään päämuutokset aiemman vastuuraportoinnin ja nykyisen vastuuraportoinnin väliltä. Tutkimuksessa perehdytään esimerkiksi vastuullisuuden käsitteen, raportoinnin diskurssin tyylin, viestinnällisten päämäärien ja luonnollistettavien ideologioiden muutokseen. Tarkoituksena on myös hahmottaa, miten vastuullisuuden ymmärtäminen yhteiskunnassa on muuttunut tarkasteltavalla aikavälillä yritysten oman vastuullisuusraportoinnin perusteella. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimusaineisto koostuu neljän suuren suomalaisen yrityksen - Finnair, Outokumpu, Kemira ja Fortum - vuosikertomusten vastuullisuutta käsittelevistä osioista ja yhteiskuntavastuuraporteista. Tarkasteltavat yritykset ovat vuodesta 1994 lähtien tiedottaneet säännöllisesti vastuullisuudestaan, joten vastuuviestinnän tekstejä on tutkittu aikavälillä 1994 -2011. Aineiston tutkimusmenetelmänä toimii kriittinen diskurssianalyysi, jonka avulla pyritään selvittämään raportoinnissa vallinneita päämääriä, ideologioita, legitimaatiostrategioita ja tekstillisiä keinoja esittää yritysten vastuullisuus tietyssä valossa. Tulokset Tutkimuksen perusteella paljastui, että suomalaisten yritysten vastuullisuusdiskurssi, ja koko vastuullisuuden hahmottuminen yhteiskunnassa, ovat muuttuneet selkeästi tutkitun ajanjakson aikana. Päämuutoksia diskurssissa löytyi neljä. Ensinnäkin on tapahtunut muutos tiiviistä, puhtaasti lukijan informointiin keskittyvästä ja menneisyyteen katsovasta diskurssista kohti pedagogisempaa, tulevaisuusorientoitunutta ja vastuuta pohdiskelevaa diskurssia. Toiseksi, koko vastuullisuuden määritelmä on muuttunut ympäristönsuojelusta kohti laajaa yrityskansalaisuutta, johon voidaan nostaa hyvinkin moninaisia asioita kuulumaan vastuun piiriin. Kolmanneksi, yritysten käsitys win-win-argumentin mahdollisesta toimivuudesta - eli vastuullisuuden ja voiton maksimoinnin yhdistämisestä - on muuttunut. Neljänneksi, yritys on muuttunut diskurssissa passiivisesta lakien noudattajasta aktiiviseksi odotusten ylittäjäksi ja edelläkävijäksi. Yhteiskuntavastuuraportoinnilla on nykyään siis myös paljon muita funktioita kuin pelkkä tiedottaminen kuluneen tilikauden toiminnasta. fi
dc.format.extent 83
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ympäristönsuojelusta yrityskansalaisuuteen - suomalaisten yritysten vastuullisuusdiskurssin muutos fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Communication en
dc.contributor.department Viestinnän laitos fi
dc.subject.keyword Vastuullisuusdiskurssi
dc.subject.keyword ideologia
dc.subject.keyword valta
dc.subject.keyword luonnollistaminen
dc.subject.keyword legitimaatio
dc.subject.keyword yhteiskuntavastuu
dc.subject.keyword vastuullisuusraportointi
dc.subject.keyword kriittinen diskurssianalyysi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308147607
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finnish Business Communication en
dc.programme.major Talouselämän viestintä fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon Suomi
dc.subject.helecon Finland
dc.subject.helecon ympäristönsuojelu
dc.subject.helecon environmental protection
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon vastuu
dc.subject.helecon responsibility
dc.subject.helecon yhteiskuntavastuu
dc.subject.helecon corporate responsibility
dc.subject.helecon diskurssianalyysi
dc.subject.helecon discourse analysis
dc.ethesisid 13300
dc.date.dateaccepted 2013-06-19
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse