Kyselytutkimus taloushallinnon työnkuvista, ajankäytöstä sekä kompetenssivaatimuksista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Perksalo, Laura
dc.contributor.author Vaalasranta, Jaakko
dc.date.accessioned 2013-08-13T06:51:14Z
dc.date.available 2013-08-13T06:51:14Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10856
dc.description.abstract TUTKIMUKSEN TAVOITE Tutkimuksen tavoitteena on tutkia laskentaekonomien tehtävänkuvaa ja roolia sekä niiden muutosta. Tämä tapahtuu selvittämällä eri tehtäviin käytettyä aikaa sekä tehtävien ja tehtävissä tarvittavien taitojen tärkeyttä henkilölle. Vastauksia verrataan eri nimikeryhmien kesken ja tavoitteena on muodostaa kuva laskentaekonomien tehtäväkentästä ja sen toimijoista. TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO Tutkimusmenetelmänä on kyselytutkimus. Vastaajajoukoksi valikoitui otos Suomen Ekonomiliiton jäseniä, joille kysely lähetettiin. Vastaajajoukosta muodostettiin nimikkeiden perusteella neljä nimikeryhmää, joiden avulla tulosten tulkinta tehtiin. Nämä ryhmät ovat Assistant Controllerit, Controllerit, Talouspäälliköt ja Talousjohtajat. Osana aineistoa on myös sekä ulkomainen että kotimainen aiempi tutkimus laskentaekonomien työnkuvista ja roolin muutoksesta. TULOKSET Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että talousfunktion roolin muutos on ollut hidasta, mutta muutosta on tapahtunut ja se jatkuu edelleen yhä avoimempaan ja liiketoimintaorientoituneempaan suuntaan. Samat perustehtävät, kuten tulosraportointi ja budjetointi pysyvät tärkeinä ja vievät suuren osan laskentaekonomin työajasta. Nimikeryhmien välillä havaittiin kuitenkin eroja, joten nimike voidaan tietyiltä osin linkittää tiettyyn tehtävänkuvaan. Tehtävien ja taitojen osalta kysyttiin vastaajilta myös lisäkoulutustarvetta. Suurin osa lisäkoulutustarpeesta kohdistui tehtäviin, joiden osuus työnkuvasta ei ollut suuri, mutta tehtävää pidettiin tärkeänä. Lisäkoulutustarve taidoissa korostui analyyttisten taitojen sekä projektinhallinnan merkitys. fi
dc.format.extent 138
dc.language.iso fi en
dc.title Kyselytutkimus taloushallinnon työnkuvista, ajankäytöstä sekä kompetenssivaatimuksista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword laskentatoimi
dc.subject.keyword roolin muutos
dc.subject.keyword controller
dc.subject.keyword talousjohtaja
dc.subject.keyword talouspäällikkö
dc.subject.keyword assistant controller
dc.subject.keyword kyselytutkimus
dc.subject.keyword taidot
dc.subject.keyword tehtävät
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201308147604
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon taloushallinto
dc.subject.helecon financial management
dc.subject.helecon osaaminen
dc.subject.helecon competence
dc.subject.helecon ajankäyttö
dc.subject.helecon time use
dc.subject.helecon kyselyt
dc.subject.helecon questionnaire
dc.ethesisid 13297
dc.date.dateaccepted 2013-06-18
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account